Dzisiaj jest: Środa, 24 września 2020 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.

Yma
Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania


GRANICE ZMIAN STUDIUM w PDF
TEKST OBWIESZCZENIA w PDF
UWAGA!! Zmiany w tekście wyróżniono kolorem żółtym.
Tekst jednolity
1. Uwarunkowania
w PDF (87MB)
/
2. Kierunki
w PDF (70MB)
3. Plansza uwarunkowań
w PDF (6MB)
4. Plansza kierunków
w PDF (9MB)
5. Synteza
w PDF (1.7MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania
na środowisko
w PDF
Załącznik graficzny
do progozy
w PDF (4MB)
Fragmenty ze zmianami
1_U str. 1-2 wprowadzenie
w PDF
1_U str. 96-98 wnioski
w PDF
1_U str.119-122 podstrefa B5
w PDF
1_U podstrefa B5 rys
w PDF
2_K str.27-33 punkt 5.1
w PDF
2_K str.52-114 punkt 8
w PDF
2_K str.199-208 podstrefa B5
w PDF

Symbol
Nazwa
Przystąpienie do sporządzenia zmian Studium
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
od
do
data
data
Yma
Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
LIV/718/V/2009
2009-05-12
2009-09-24
2009-10-21
2012-07-11
2012-08-23
2012-07-12
2012-09-13