Dzisiaj jest: Czwartek, 23 marca 2017 rok   |   imieniny:  

- zbiorcza informacja dotycząca aktualnego stanu zagospodarowania miasta Poznania i jego rozwoju przestrzennego w kontekście tworzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokumentów planistycznych.


Opracowanie zawiera takie dane jak:
  • ilość opracowywanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Poznaniu,.
  • bilans terenów na podstawie ustaleń miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
  • informacja o prognozowanej chłonności na terenie miasta,
  • przedstawienie oferty inwestycyjnej miasta Poznania w kontekście terenów do zainwestowania i do doinwestowania.