Poznań, dnia 5 listopada 2008 r.

PREZYDENT

MIASTA POZNANIA

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Spławie – rejon ulicy Dobrepole” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLII/494/V/2008 z dnia 16 września 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o następującym przebiegu granicy: wzdłuż południowej granicy ulicy Gościnnej, wschodniej granicy działek nr 1/89, 1/90, przez działki nr 2/12, 2/36, wzdłuż działki nr 2/8, przez działki nr 2/2, 3/5, 3/3, wzdłuż działek nr 6, 5/2, przez działkę nr 11/1, ark. 23, przez działki nr 1/3, 1/4, 5/1, ark. 32, obręb Spławie, autostrady A2, wschodniej granicy ulicy Przemyskiej, przez działki nr 4/22, 4/93, 4/89, 4/90, wzdłuż działek nr 4/98, 4/99, 4/100, 4/79, 4/108, 4/109, 4/81 ark. 29, obręb Spławie, wzdłuż wschodniej granicy działek nr 2/45, 2/42, 2/43, ark. 30, obręb Spławie.

 

Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 28 listopada 2008 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.