Dzisiaj jest: Sobota, 17 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Cl
Mpzp "Plac Wiosny Ludów" w Poznaniu


Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Uwagi
Nr Uchwały
data
od
do
od
do
data
data
LXXIV/782/IV/2005
2005-07-12
2005-08-16
2005-09-16
2007-02-21
2007-03-14
2007-03-08
2007-03-30
Uchwałą Nr XXXIV/567/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu uchyla się uchwałę Nr LXXIV/728/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów" w Poznaniu.