Dzisiaj jest: Niedziela, 24 stycznia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.

Ma1s_
Mpzp "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu


Rysunek MPZP w PDF
RYSUNEK MPZP
w PDF
Tekst uchwały w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
Prognoza oddziaływania na środowisko w PDF
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
w PDF
Prognoza oddziaływania na środowisko w PDF
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
w PDF
Obwieszczenie w PDF
OBWIESZCZENIE
w PDF
Prezentacja z konsultacji lub dyskusji publicznej
PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LUB DYSKUSJI PUBLICZNEJ
w PDF
Klauzula informacyjna w PDF
KLAUZULA INFORMACYJNA
w PDF
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Uwagi
Nr Uchwały
data
od
do
od
do
data
data
LVI/864/VI/2013
2013-09-24
2020-10-05
2020-11-02
2020-10-08
2020-11-19
W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2017 r. (Sygn. akt IV SA/Po 693/16) stwierdzającym nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie mpzp "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu w całości, prowadzona jest ponowiona procedura planistyczna.