Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18 listopada 2019 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

S3k
Mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
OBWIESZCZENIE
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w PDF
KLAUZULA INFORMACYJNA
w PDF
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Uwagi
Nr Uchwały
data
od
do
od
do
data
data
IX/118/VIII/2019
2019-04-02
2019-04-25
2019-05-16
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu określone są na załączniku graficznym.