Dzisiaj jest: Piątek, 14 sierpnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Nw
Mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
PREZENTACJA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LUB DYSKUSJI PUBLICZNEJ
w PDF
KLAUZULA INFORMACYJNA
w PDF
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Uwagi
Nr Uchwały
data
od
do
od
do
data
data
LXXV/1411/VII/2018
2018-11-13
2019-03-12
2019-04-02
W związku z uchwałą Rady Miasta Poznania NR XXII/389/VIII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia uchyla się uchwałę NR LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13 listopada 2018 r.