Dzisiaj jest: Sobota, 06 czerwca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Sg
Mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXII/1137/VII/2018
2018-02-06
Rocznik 2018, poz. 1434
2018-02-13
2018-02-28
2018
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Za Cytadelą" w Poznaniu uchwalonego uchwałą nr LXII/860/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 listopada 2009 r.