Dzisiaj jest: Czwartek, 09 lipca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Sjw
Mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXXIV/1396/VII/2018
2018-10-16
Rocznik 2018, poz. 8255
2018-10-25
2018-11-09
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.625.2018.16 z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 3 w zakresie zwrotu: "dla samochodów ograniczony do pojazdów obsługi terenów zieleni" uchwały Nr LXXIV/13996/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu - ze względu na istotne naruszenie prawa.