Dzisiaj jest: Środa, 24 września 2020 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.

Qt
Mpzp "Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
w PDF
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XXXIX/578/VI/2012
2012-10-16
poz. 6199
2012-12-17
2013-01-01
70,6
2012
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Szczepankowo - Spławie" część B w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr XL/417/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r.