Dzisiaj jest: Poniedziałek, 08 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt

.: powrót :.

Na
Mpzp dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu


Rysunek MPZP w PDF
RYSUNEK MPZP
w PDF
Tekst uchwały w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
Uzasadnienie w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XX/256/VII/2015
2015-11-17
Rocznik 2015, poz. 7864
2015-12-07
2016-01-07
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1)"Naramowice - ul. Czarnucha" część północna w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/301/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2004 r; 2)"Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/302/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2004 r; 3)"Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa A w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr LVIII/602/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 grudnia 2004 r ----------------------------------------------------------------------------------------- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 14 września 2016 r. (Sygn. akt IV SA/Po 321/16) stwierdził nieważność § 8 pkt 14 i § 10 pkt 11 przedmiotowej uchwały.