Dzisiaj jest: Sobota, 17 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Grb
Mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
w PDF
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LVI/863/VI/2013
2013-09-24
Rocznik 2013, poz. 5903
2013-10-31
2013-12-02
33,81
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 września 2014 r. (Sygn. akt IV SA/Po 576/14) stwierdził nieważność § 16 pkt 1 i § 16 pkt 6 przedmiotowej uchwały w części dotyczącej lokalizacji strefy zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu.