Dzisiaj jest: Sobota, 06 czerwca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Rt
Mpzp "Osiedle Tysiąclecia"


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
DRUGI TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XII/127/VI/2011
2011-06-07
200, poz. 3153 z dnia
2011-07-18
2011-08-18
32,14
2011
Planem obejmuje się obszar położony między: południową granicą działek nr 41, 1/7, 1/14, 1/15 ark. 05, obręb 07 oraz ulicami: Chartowo, Piaśnicką i Inflancką.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2013 roku skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2011 roku Nr XII/127/VI/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdził nieważność § 7 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U oraz załącznika graficznego do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej wyznaczenia linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku symbolem 6KDW od terenu oznaczonego 6U i w części obejmującej oznaczenie maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 6U.Sąd określił, że uchwała w wyżej wskazanej części nie może być wykonana. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. akt: II SA/Po 901/12) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej: - § 4 ust. 4 pkt 3b i pkt 4b; - § 4 ust. 6 pkt 1b i pkt 10; - § 10 ust. 5 pkt 10a; - § 10 ust. 5 pkt 11c – w zakresie terenu 1KDWpp i terenu 1KDWxr oraz załącznika graficznego zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2MW i określił, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w tej części.