Dzisiaj jest: Piątek, 14 sierpnia 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Ag
Mpzp "Rejon ul. Główieniec" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LXXIII/1010/V/2010
2010-06-08
Nr 168, poz. 3181 z dnia
2010-08-30
2010-09-30
21,64
2010
Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 22 ha, położony pomiędzy: ul. Warszawską, ul. Smołdzinowską, terenami leśnymi przylegającymi od północy do ul. Krośniewickiej oraz torami kolejowymi relacji Poznań - Krzesiny - Kobylnica.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej” w Poznaniu.