Dzisiaj jest: Sobota, 17 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Baa
Mpzp "obszaru Główna" w Poznaniu część A


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LII/693/V/2009
2009-04-07
Nr 115 poz. 1866
2009-06-15
2009-07-15
71,51
2009
obejmuje obszar położony pomiędzy: terenami PKP, ul. Zawady, ul. Prymasa Augusta Hlonda, południową granicą doliny rzeki Głównej, ul. Mariacką, ul. Nadolnik, ul. Główną, ul. Gnieźnieńską oraz torami kolejowymi Poznań - Wągrowiec.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. (Sygn. akt II SA/Po 804/09) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie dotyczącym wyznaczenia w części rysunkowej planu przebiegu drogi określonej symbolem 17KD-D przez działki o numerach geodezyjnych 20/8, 20/9, 20/10, 20/11 i określił, że zaskarżona uchwała, w opisanym wyżej zakresie, nie podlega wykonaniu.