Dzisiaj jest: Wtorek, 02 czerwca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Qf
Mpzp "Wschodni klin zieleni C" w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LIV/723/V/2009
2009-05-12
Nr 132, poz. 2188
2009-07-06
2009-08-06
2009
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR VIII/91/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu