Dzisiaj jest: Czwartek, 09 lipca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Jzb
Mpzp dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu - część B


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XXXVIII/399/V/2008
2008-06-10
Nr 129 poz. 2366
2008-08-12
2008-09-12
294,68 ha
2008
Obszar położony pomiędzy: ul. Złotowską, zachodnią granicą miasta Poznania – ul. Malwową, zachodnią granicą Cmentarza Junikowskiego, ul. Grunwaldzką, wschodnią i północną granicą dz. nr 112, północną granicą dz. 113/2, 121 ark. 25 obręb Junikowo, u
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwał 1) NR XXXI/446/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiana mpzp dla obszaru części północnej "Południowo - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - obszar B 2) NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu.