Dzisiaj jest: Sobota, 06 czerwca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Rab
Mpzp "Rataje - Łacina" część B w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF nr 3
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
DRUGI TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
LVIII/757/V/2009
2009-07-07
Nr 173 poz. 2926 z dnia
2009-09-25
2009-10-26
105,87
2009
Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 167,00 ha, położony pomiędzy ulicami:Jana Pawła II, abpa Antoniego Braniaka, Inflancką i Bolesława KRzywoustego, wraz z terenami tych ulic oraz dworcem komunikacji miejskiej przy rondzie Rataje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 19 lutego 2013 r. stwierdził nieważność § 4 ww. uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3U/MW i 4 U/MW oraz załącznika graficznego do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej linii rozgraniczających teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KD-G od terenów oznaczonych symbolami 3U/MW i 4U/MW oraz w części obejmującej oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz obowiązujących linii zabudowy na terenach oznaczonych symbolami 3U/MW i 4U/MW. Sąd określił, że uchwała w wyżej wskazanej części nie może być wykonana.