Dzisiaj jest: Sobota, 06 czerwca 2020 rok   |   imieniny:  

.: powrót :.

Qb
Mpzp obszaru "Szczepankowo - Spławie" część B w Poznaniu


RYSUNEK MPZP
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w PDF
TEKST UCHWAŁY
w DOC
UZASADNIENIE
w PDF
Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
XL/417/V/2008
2008-07-08
Nr 152, poz. 2670
2008-09-11
2008-10-11
170,42
2008
teren wyznaczony ulicami Szczepankowo, Agrestowa, Jagodowa, Roślinna, Sowice wraz z działkammi przylegającymi po północnej stronie ul. Porzeczkowej, w części z działkami przylegającymi po wschodniej stronie ul. Bobrownickiej i po północnej stronie ul. Szczepankowo, dalej po zachodniej granicy działek nr 6/2 i 19/2 obręb Spławie oraz po śladzie kolejki wąskotorowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 12 maja 2011 r. (Sygn. akt IV SA/Po 266/11) stwierdził nieważność przepisu § 13 ust. 3 pkt 3 zaskarżonej w/w uchwały w części obejmującej słowa „na terenach 2MN/U, 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN” i określił, że zaskarżona uchwała w w/w zakresie nie może być wykonana. ___________________________________________________________________________________________ Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem: 1) uchwały NR XXXIX/578/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu 2) uchwały NR XXXIV/570/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu