Dzisiaj jest: Piątek, 17 sierpnia 2018 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Sjw
VII/48/VI/2011
2011-02-22
2011-05-18
2011-06-08
2018-07-23
2018-08-21
2018-07-30
2018-09-04Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Kn
XXXVI/607/VII/2016
2016-10-18
2016-12-13
2017-01-10
2018-06-28
2018-07-26
2018-06-28
2018-08-09
Rn
XXI/271/VII/2015
2015-12-08
2016-01-22
2016-02-12
2018-06-28
2018-07-27
2018-07-03
2018-08-10
Sec
XVII/186/VI/2011
2011-08-30
2011-10-20
2011-11-16
2018-06-22
2018-07-20
2018-06-25
2018-08-03