Dzisiaj jest: Wtorek, 24 kwietnia 2018 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Ma1g
XXVII/203/IV/2003
2003-09-09
2004-01-27
2004-02-27
2018-04-13
2018-05-15
2018-04-16
2018-05-29
Ma1h
XXVII/203/IV/2003
2003-09-09
2004-01-27
2004-02-27
2018-04-13
2018-05-15
2018-04-16
2018-05-29
Si
V/19/VII/2015
2015-01-20
2015-04-27
2015-05-25
2018-04-04
2018-05-04
2018-04-18
2018-05-18
Sjs
VII/50/VI/2011
2011-02-22
2011-05-18
2011-06-08
2018-04-24
2018-05-24
2018-05-14
2018-06-07
Sjw
VII/48/VI/2011
2011-02-22
2011-05-18
2011-06-08
2018-04-03
2018-05-02
2018-04-12
2018-05-17Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1g
XLII/725/VII/2017
2017-02-21
2017-03-24
2017-04-14
2018-03-21
2018-04-19
2018-04-05
2018-05-04
Ema1
LXXVIII/858/IV/2005
2005-09-27
2005-10-26
2005-11-18
2005-12-08
2018-03-07
2018-04-06
2018-03-28
2018-04-20
Kw
XXXIV/568/VII/2016
2016-09-06
2016-10-18
2016-11-10
2018-03-22
2018-04-20
2018-04-04
2018-05-04
Pca
XXXIX/663/VII/2016
2016-12-13
2017-03-23
2017-04-14
2018-03-15
2018-04-13
2018-04-10
2018-04-27
Rh
XXXVIII/642/VII/2016
2016-11-22
2017-01-16
2017-02-06
2018-03-07
2018-04-06
2018-03-15
2018-04-20
Sec
XVII/186/VI/2011
2011-08-30
2011-10-20
2011-11-16
2018-03-01
2018-03-29
2018-03-08
2018-04-13