Dzisiaj jest: Poniedziałek, 29 maja 2017 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Ma2d
XLVI/697/VI/2013
2013-02-26
2013-04-22
2013-05-13
2017-05-11
2017-06-08
2017-05-25
2017-06-22
Pb
XV/125/VII/2015
2015-07-14
2015-11-17
2015-12-08
2017-05-30
2017-06-29
2017-06-07
2017-07-13Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data