Dzisiaj jest: Czwartek, 22 lutego 2018 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
He
LXXIII/1014/V/2010
2010-06-08
2010-10-19
2010-11-10
2018-02-23
2018-03-23
2018-03-07
2018-04-06
Mb
X/70/VII/2015
2015-04-14
2015-06-08
2015-06-29
2018-02-21
2018-03-22
2018-03-12
2018-04-05
Rk
XXI/272/VII/2015
2015-12-08
2016-01-19
2016-02-09
2018-02-06
2018-03-06
2018-02-08
2018-03-20
Sec
XVII/186/VI/2011
2011-08-30
2011-10-20
2011-11-16
2018-03-01
2018-03-29
2018-03-08
2018-04-13
Vw
LXI/834/V/2009
2009-10-13
2010-01-14
2010-02-04
2018-02-06
2018-03-06
2018-02-07
2018-03-20Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1k
XXXIV/569/VII/2016
2016-09-06
2016-10-14
2016-11-07
2017-12-27
2018-01-25
2018-01-10
2018-02-08