Dzisiaj jest: Sobota, 17 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Pcb
XXXIX/663/VII/2016
2016-12-13
2017-03-23
2017-04-14
2019-08-01
2019-08-30
2019-08-06
2019-09-13
Pma
XXXIII/516/VII/2016
2016-07-12
2016-09-16
2016-10-07
2019-08-21
2019-09-19
2019-09-10
2019-10-03
S3a
LVIII/1087/VII/2017
2017-12-05
2018-01-19
2018-02-09
2019-08-08
2019-09-06
2019-08-13
2019-09-20
Sp1
LIII/940/VII/2017
2017-09-05
2017-10-06
2017-10-27
2019-08-23
2019-09-20
2019-08-27
2019-10-04
Sy
XLVII/810/VII/2017
2017-04-25
2017-06-08
2017-07-03
2019-08-20
2019-09-17
2019-09-09
2019-10-01
Wjb1
XVII/187/VI/2011
2011-08-30
2011-11-14
2011-12-05
2019-08-14
2019-09-13
2019-08-29
2019-09-27Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Jma
XXVIII/406/VII/2016
2016-04-26
2016-09-23
2016-10-14
2019-07-12
2019-08-09
2019-07-23
2019-08-23