Dzisiaj jest: Niedziela, 05 kwietnia 2020 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Rw
LXXIV/1393/VII/2018
2018-10-16
2018-11-21
2018-12-12
2020-03-12
2020-04-09
2020-03-17
2020-04-23Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1l
XXXIII/512/VII/2016
2016-07-12
2016-08-29
2016-09-20
2020-02-20
2020-03-20
2020-02-26
2020-04-03
Pcb
XXXIX/663/VII/2016
2016-12-13
2017-03-23
2017-04-14
2020-02-20
2020-03-20
2020-02-24
2020-04-03
Zja
L/870/VII/2017
2017-06-20
2017-10-20
2017-11-10
2020-03-05
2020-04-02
2020-03-16
2020-04-16