Dzisiaj jest: Czwartek, 18 kwietnia 2019 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1s
XXXIV/566/VII/2016
2016-09-06
2016-10-20
2016-11-10
2019-04-18
2019-05-21
2019-05-08
2019-06-04
Jma
XXVIII/406/VII/2016
2016-04-26
2016-09-23
2016-10-14
2019-04-08
2019-05-09
2019-04-15
2019-05-23
Mak1
XXVII/203/IV/2003
2003-09-09
2004-01-27
2004-02-27
2019-04-16
2019-05-17
2019-04-30
2019-05-31
Rjb
XXXIII/517/VII/2016
2016-07-12
2016-09-21
2016-10-12
2019-04-08
2019-05-09
2019-04-10
2019-05-24Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data