Dzisiaj jest: Sobota, 19 października 2019 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Fm
LIV/727/V/2009
2009-05-12
2009-07-13
2009-08-03
2019-09-23
2019-10-21
2019-10-16
2019-11-04
Jma
XXVIII/406/VII/2016
2016-04-26
2016-09-23
2016-10-14
2019-10-15
2019-11-14
2019-10-23
2019-11-28Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Ki
XLIV/760/VII/2017
2017-03-14
2017-05-15
2017-06-05
2019-09-12
2019-10-10
2019-09-16
2019-10-24
Pma
XXXIII/516/VII/2016
2016-07-12
2016-09-16
2016-10-07
2019-08-21
2019-09-19
2019-09-10
2019-10-03
Sjj
VII/46/VI/2011
2011-02-22
2011-05-18
2011-06-08
2019-09-02
2019-09-30
2019-09-02
2019-10-14
Sp1
LIII/940/VII/2017
2017-09-05
2017-10-06
2017-10-27
2019-08-23
2019-09-20
2019-08-27
2019-10-04
Łk
LXVI/1208/VII/2018
2018-05-08
2018-06-13
2018-07-04
2019-08-30
2019-09-27
2019-09-17
2019-10-11