Dzisiaj jest: Piątek, 24 stycznia 2020 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Rja
XXXIII/517/VII/2016
2016-07-12
2016-09-21
2016-10-12
2020-01-07
2020-02-07
2020-01-08
2020-02-21Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Hd
XXIII/302/VII/2016
2016-01-12
2016-03-23
2016-04-13
2019-12-19
2020-01-23
2019-12-19
2020-02-06
Ma1ca
XXVII/203/IV/2003
2003-09-09
2004-01-27
2004-02-27
2019-12-19
2020-01-23
2020-01-13
2020-02-06
Rw
LXXIV/1393/VII/2018
2018-10-16
2018-11-21
2018-12-12
2019-12-19
2020-01-23
2020-01-16
2020-02-06
Łk
LXVI/1208/VII/2018
2018-05-08
2018-06-13
2018-07-04
2019-11-28
2020-01-03
2019-12-09
2020-01-17