Dzisiaj jest: Czwartek, 27 lipca 2017 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
Jn
XL/422/V/2008
2008-07-08
2008-09-04
2008-09-26
2017-07-12
2017-08-11
2017-07-18
2017-08-25
Jt
XXVIII/408/VII/2016
2016-04-26
2016-06-13
2016-07-05
2017-07-25
2017-08-25
2017-08-21
2017-09-08
Ok
XXIX/426/VII/2016
2016-05-17
2016-09-12
2016-10-04
2017-07-06
2017-08-03
2017-07-12
2017-08-18
Sjs
VII/50/VI/2011
2011-02-22
2011-05-18
2011-06-08
2017-06-29
2017-07-27
2017-07-06
2017-08-10Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1d
XV/123/VII/2015
2015-07-14
2015-10-05
2015-10-26
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-27
2017-08-03
Df
LXXII/993/V/2010
2010-05-11
2010-06-23
2010-07-16
2017-06-08
2017-07-07
2017-06-12
2017-07-21
Dw
LXXII/992/V/2010
2010-05-11
2010-06-23
2010-07-16
2017-06-08
2017-07-07
2017-06-12
2017-07-21
Pb
XV/125/VII/2015
2015-07-14
2015-11-17
2015-12-08
2017-05-30
2017-06-29
2017-06-07
2017-07-13
Zb
XV/121/VII/2015
2015-07-14
2015-09-23
2015-10-14
2017-06-08
2017-07-07
2017-06-22
2017-07-21