Dzisiaj jest: Środa, 19 czerwca 2019 rok   |   imieniny:  Projekty wyłożone do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1r
XLI/695/VII/2017
2017-01-24
2017-02-08
2017-03-01
2019-06-11
2019-07-10
2019-06-13
2019-07-24
S2
LIV/981/VII/2017
2017-09-26
2017-10-17
2017-11-08
2019-06-11
2019-07-10
2019-06-11
2019-07-24Projekty, dla których upłynął termin wyłożenia do publicznego wglądu
Symbol
mpzp
Nazwa mpzp
Przystąpienie do sporządzania mpzp
Zbieranie wniosków
Wyłożenie
Dyskusja publiczna
Przyjmowanie uwag do
Nr Uchwały
data
od
do
Prezydent rozp.
od
do
data
data
C1s
XXXIV/566/VII/2016
2016-09-06
2016-10-20
2016-11-10
2019-04-18
2019-05-21
2019-05-08
2019-06-04
Sjp
VII/47/VI/2011
2011-02-22
2011-05-18
2011-06-08
2019-04-26
2019-05-28
2019-04-29
2019-06-11