Dzisiaj jest: Poniedziałek, 08 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1995 r.


Symbol
mpzp
Nazwa mpzp Nr Uchwały RMP uchwalającej mpzp Data uchwalenia Nr Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia Mpzp obowiązuje od Pow.w ha wg komp obl Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi
Aa
LXVII/916/V/2010
2010-02-02
Nr 95, poz. 1817 z dnia
2010-05-13
2010-06-13
15,07
2010
Planem obejmuje się obszar położony pomiędzy ulicami: Warszawska, Mścibora, Dobromiły oraz św. Kingi.
Ab
LII/905/VII/2017
2017-07-11
Rocznik 2017, poz, 5179
2017-07-19
2017-08-03
2017
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Ad
XLVI/593/V/2008
2008-12-09
Nr 7, poz. 126 z dnia
2009-01-26
2009-02-26
143,27
2009
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: zachodnia granica działki nr 7, ark. 01, obr. Główieniec (po wschodniej stronir torów kolejowych prowadzących w kierunku Gniezna i Inworocławia), granica administracyjna miasta w rejonie Gruszczyna i Jeziora Swarzędzkiego, linia w poprzek działki nr 4/4, ark. 09, obr. Główieniec, przecięcie ul. Darniowej, południowe granice działek nr 3/2, ark. 09, nr 2 i 1, ark. 05, nr 7 i 8, ark. 01, obr. Główieniec.
Ag
LXXIII/1010/V/2010
2010-06-08
Nr 168, poz. 3181 z dnia
2010-08-30
2010-09-30
21,64
2010
Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 22 ha, położony pomiędzy: ul. Warszawską, ul. Smołdzinowską, terenami leśnymi przylegającymi od północy do ul. Krośniewickiej oraz torami kolejowymi relacji Poznań - Krzesiny - Kobylnica.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej” w Poznaniu.
As
XXII/275/VI/2011
2011-12-06
Rocznik 2012 poz. 330
2012-01-16
2012-02-16
0,13
2011
Planem obejmuje się teren położony między ul. abpa W. Dymka i Szwajcarską oraz terenem szpitala.
Ava
LXXXV/954/IV/2006
2006-01-10
Nr 41, poz. 1081z dnia
2006-03-30
2006-04-14
26,09
2006
Leśna, Bałtycka, Borowikowa, zachodnia granica działek nr 6/5 i 7/2 arrk.18, obręb Główieniec, Warszawska, pł.-wsch. granica działki nr 2/2, zach. granica działki nr 16/2 ark.24, obręb Główieniec.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej” w Poznaniu.
Aw
LXXI/1110/VI/2014
2014-07-08
Rocznik 2014, poz. 4631
2014-08-26
2014-09-10
49
2014
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1) mpzp „terenu w rejonie węzła Antoninek – wschód” część B w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXXXV/955/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r., ----------------------------------------------------------------------------------------- 2) części mpzp „terenu w rejonie węzła Antoninek - wschód”- część A w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR NR LXXXV/954/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r., ----------------------------------------------------------------------------------------- 3) części mpzp „Rejon ul. Główieniec” w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXXIII/1010/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 czerwca 2010r.
Az
LXXIII/1013/V/2010
2010-06-08
Nr 168, poz. 3184 z dnia
2010-08-30
2010-09-30
129,70
2010
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: działka 1 (ark. 18, obr. Główieniec), ulica Leśna, tereny leśne wzdłużulicy Rugijskiej i ulicy Ranowskiej, wschodnia granica działki 19, (ark. 1, obr. Główieniec), północne granice działek 20, 9, 14 (ark. 1, obr. Główieniec) 2/3 (ark. 9, obręb Główieniec), linia w poprzek działki 4/4 (ark. 9, obr. Główieniec), granice miasta Poznania, ulica Warszawska, zachodnie granice działek 58, 57, 56, 53, 51, 50, 48, 47, 46, 45 (ark. 26, obr. Główieniec), północna granica działki 3/5 (ark. 14 obr. Główieniec) oraz tereny leśne położone na północ od istniejącego ciepłociągu.
Baa
LII/693/V/2009
2009-04-07
Nr 115 poz. 1866
2009-06-15
2009-07-15
71,51
2009
obejmuje obszar położony pomiędzy: terenami PKP, ul. Zawady, ul. Prymasa Augusta Hlonda, południową granicą doliny rzeki Głównej, ul. Mariacką, ul. Nadolnik, ul. Główną, ul. Gnieźnieńską oraz torami kolejowymi Poznań - Wągrowiec.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 lutego 2010 r. (Sygn. akt II SA/Po 804/09) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie dotyczącym wyznaczenia w części rysunkowej planu przebiegu drogi określonej symbolem 17KD-D przez działki o numerach geodezyjnych 20/8, 20/9, 20/10, 20/11 i określił, że zaskarżona uchwała, w opisanym wyżej zakresie, nie podlega wykonaniu. ----------------------------------------------------------------------------------------- Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Głównej i Zawady” w Poznaniu.
Bab
LI/785/VI/2013
2013-06-18
Rocznik 2013, poz. 5059
2013-09-03
2013-10-04
49,6
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Bac
LII/694/V/2009
2009-04-07
Nr 115 poz. 1867
2009-06-15
2009-07-15
6,38
2009
obszar położony pomiędzy: terenami PKP, torami kolejowymi Poznań - Wągrowiec oraz ul. Gnieźnieńską.
Bb
LXII/1140/VII/2018
2018-02-06
Rocznik 2018, poz. 1449
2018-02-13
2018-02-28
2018
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie mpzp terenu działalności gospodarczej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Bałtyckiej w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR XVII/187/III/99 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 27 lipca 1999 r.
Bc
XXXVII/624/VII/2016
2016-11-08
Rocznik 2016, poz. 7028
2016-11-17
2016-12-02
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp "obszaru Główna" w Poznaniu część A, uchwalonego uchwałą NR LII/693/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 kwietnia 2009 r.
Bg
XVII/187/III/99
1999-07-27
Nr 56, poz.1201 z dnia
1999-08-10
1999-08-25
10,38
1999
Gnieźnieńska, Bałtycka.
Plan wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr LXII/1140/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bałtycka - Gnieźnieńska" w Poznaniu.
Bj
XLIV/545/V/2008
2008-11-04
Nr 241, poz. 4201 z dnia
2008-12-17
2009-01-17
51,45
2008
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: fragment północnej granicy działki nr 6, ark. 5, obręb Karolin, północna granica działek nr 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20 ark. 11, obręb Karolin, północna granica działek nr 3, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 25, ark. 10, obręb Karolin, granica miasta Poznania, zachodnia granica działki nr 45 ark. 7 obręb Karolin, południowa granica działki nr 36, ark. 7, obręb Karolin fragment granicy działki nr 34, ark. 7, obręb Karolin, teren działek nr 3, 4, 10, 33 i 34, ark. 7, obręb Karolin oraz teren działek nr 5, 6, 8/14, ark. 05, obręb Karolin.
XLVII/811/VII/2017
2017-04-25
Rocznik 2017, poz. 3728
2017-05-08
2017-05-23
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
C1a
V/20/VII/2015
2015-01-20
Rocznik 2015, poz. 980
2015-02-23
2015-03-10
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
C1b
XV/128/VII/2015
2015-07-14
Rocznik 2015, poz. 4727
2015-07-29
2015-08-13
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
C1c
L/763/VI/2013
2013-05-21
poz.4426
2013-07-11
2013-07-26
0,33
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
C1d
LIII/942/VII/2017
2017-09-05
Rocznik 2017, poz. 5910
2017-09-12
2017-09-27
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie mpzp "U zbiegu ulic Szkolnej i Paderewskiego" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXXX/1203/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010 r.
C1g
LXXI/1284/VII/2018
2018-07-10
Rocznik 2018, Poz. 6047
2018-07-23
2018-08-07
0,35
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
C1k
V/49/VIII/2019
2019-01-08
Rocznik 2019, poz. 932
2019-01-24
2019-02-08
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
C1l
XXXIII/549/VIII/2020
2020-07-14
Rocznik 2020, poz. 5998
2020-07-22
2020-08-06
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
C1pa
XXXVI/610/VII/2016
2016-10-18
Rocznik 2016, poz. 6271
2016-10-27
2016-11-14
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
C1r
XVII/268/VIII/2019
2019-09-24
Rocznik 2019, poz. 8338
2019-10-04
2019-10-19
2019
Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp obszaru "Podgórna - Plac Bernardyński" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXI/641/IV/2005 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2005 r.
C1s
XV/215/VIII/2019
2019-07-09
Rocznik 2019, poz. 6797
2019-07-19
2019-08-03
3,8
2019
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie mpzp "Śródmieście Centrum 1 - fragment" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXXXIX/1000/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 r.
C1t
XXVIII/407/VII/2016
2016-04-26
Rocznik 2016, poz. 3365
2016-05-16
2016-05-31
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
C1w
XXIII/430/VIII/2020
2020-02-25
Rocznik 2020, poz. 2343
2020-03-10
2020-03-25
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ca
LXXXIX/1000/IV/2006
2006-03-07
Nr 69, poz. 1727 z dnia
2006-05-11
2006-05-26
3,76
2006
Solna, Działowa, Św.Wojciech, północna granica działki 11/15 ark.08 obręb Poznań i zach. granica działek 11/15, 11/13, 11/14, 11/21, ark.08, obręb Poznań.
Plan wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XV/215/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu.
Cb
XCVII/1112/III/2002
2002-09-24
Nr 142, poz. 3868 z dnia
2002-11-26
2002-12-11
1,94
2002
27 Grudnia, część Kantaka, 27 grudnia, Mielżyńskiego, pl. C.Ratajskiego, 3 Maja, Ratajczaka.
Cd
LXXX/1203/V/2010
2010-11-09
Nr 39 poz.740
2011-02-22
2011-03-22
0,04
2011
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Plan wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LIII/942/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.
Ck
LVI/862/VI2013
2013-09-24
rocznik 2013 poz. 5902
2013-10-31
2013-11-30
0,02
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Cm
Nr VIII/63/2011
2011-03-22
Nr 119 poz. 1963
2011-05-04
2011-06-04
0,08
2011
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Cn
LXXXVI/976/IV/2006
2006-01-24
Nr 41, poz. 1083 z dnia
2006-03-30
2006-04-30
2,45
2006
Północna granica działek 19/2, 19/1 ark.32, obręb Poznan, wsch. granica działek 32/2, 34/4, 38/1 ark.32, obręb Poznań, pł. granica działek 38/1, 34/4, 33/3, 31/2 ark.32 obręb Poznan, Łazienna, Grobla, Mostowa wraz z tymi ulicami.
Cp
LXI/641/IV/2005
2005-01-18
Nr 28, poz. 718 z dnia
2005-03-07
2005-04-07
1,57
2005
Podgórna od ul. Św. Marcin do pl. Bernardyńskiego, pl. Bernardyński.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XVII/268/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu.
Cr
XLI/611/VI/2012
2012-11-20
poz. 6423
2012-12-24
2013-01-24
1,19
2012
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Cs
XIX/243/VI/2011
2011-10-18
poz. 329
2012-01-16
2012-02-16
0,12
2011
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Cu
XLII/630/VI/2012
2012-12-11
poz. 1052
2013-01-30
2013-03-04
0,48
2012
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Cx
XXXVI/544/VI/2012
2012-09-04
poz. 4181
2012-10-05
2012-11-05
0,07
2012
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Cy
XLII/631/VI/2012
2012-12-11
poz. 1299
2013-02-06
2013-02-21
0.19
2012
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Cz
XXXIII/321/V/2008
2008-02-26
Nr 70 poz. 1373
2008-05-07
2008-06-07
0,50
2008
w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 25/2, 21/2, 21/1, 24, 25, 26/3, ark. 29, oraz część działki nr 27, ark. 16, obręb Poznań.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" , uchwalonego uchwałą Nr XCIII/1055/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2002 r.
Da
LXIX/807/III/2001
2001-09-18
Nr 122, poz.2370 z dnia
2001-10-03
2001-10-18
16,99
2001
Darzyborska, Borówki.
Db
LIV/722/V/2009
2009-05-12
Nr 152 poz. 2586
2009-08-13
2009-09-13
137,04
2009
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granic: - od północy - ul. Hetmańska, - od wschodu - zachodnim brzegiem rzeki Warty do planowanej "Trzeciej ramy komunikacyjnej", - od południa - "Trzecia rama komunikacyjna", - od zachodu - ul. Dolna Wilda.
Dc
XXX/280/V/2008
2008-01-15
Nr 36, poz. 745
2008-03-20
2008-04-20
178,16
2008
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granic: od północy-"Trzecia rama komunikacyjna", od wschodu - zachodnim brzegiem rzeki Warty do Mostu autostradą A2, od południa- autostradą A2, od zachodu- ul. Dolna Wilda.
Dda
XXVII/377/VII/2016
2016-04-05
2016, poz. 2913
2016-04-19
2016-05-20
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
De
XXV/232/V/2007
2007-11-06
Nr 191 poz. 4259
2007-12-14
2008-01-14
6,83
2007
plan obejmuje obszar o następującym przebiegu granicy: ulica Orzechowa (włączona w plan), fragment południowej granicy działki nr 2/5, ark. 19, obręb Dębiec, fragment północnej granicy działki nr 2/6, ark. 19, obr. Dębiec, zachodnia granica projektowanej linii rozgraniczenia ulicy Dolna Wilda.
Df
LXII/1139/VII/2018
2018-02-06
Rocznik 2018 poz. 1448
2018-02-13
2018-03-16
2018
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 18 lipca 2018 r. (Sygn. akt IV SA/Po 545/18) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej przepisy: § 13 pkt 8 w zakresie słów "wyłącznie dla pojazdów obsługi, pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, pieszych i rowerzystów" i § 15 pkt 3 lit. c) tiret trzecie w zakresie słów „i 3U”.
Do
XLV/585/V/2008
2008-11-18
Nr 241
2008-12-17
2009-01-16
21,57
2008
Planem obejmuje się obszar o powierzchni 21,57 ha, o następującym przebiegu granicy: fragment ul. Stefanii Sempołowskiej, fragment ul. Stefana Okrzei, zachodnia granica działki nr 102 ark. 32 obręb Dębiec, południowa granica działki nr 100/3 ark. 32 obręb Dębiec, fragment ul. Opolskiej, fragment ul. Wojciecha Korfantego, północna granica ogrodów działkowych POD Seneka, ciek Górczynka, fragment północnej granicy działki nr 12/26 ark. 33 obręb Dębiec.
Dp
XXIV/215/V/2007
2007-10-23
Nr 191 poz. 4256
2007-12-14
2008-01-14
9,96
2007
plan obejmuje obszar ograniczony następującymi ulicami: Turniową, Skalną, Rakoniewicką, CZechosłowacką i Przełęcz wraz z tymi ulicami.
Ds
LXI/837/V/2009
2009-10-13
NR 220 poz.3791
2009-12-10
2010-01-10
12,9
2009
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: zachodnia granica działki nr 4, ark. 35, obręb Dębiec, ulica Samotna wraz z tą ulicą i fragmentami działek do niej przyległych: 12/2, 12/8, 12/5, 12/6, 12/7, ark. 20, obręb Dębiec, część działki 4/5, ark. 36, obr. Dębiec, część działki 3/13, ark. 36, obr. Dębiec, fragmnent działki 5/27, ark. 36, obręb Dębiec, zachodnia granica projektowanej linii rozgraniczającej ulicy Dolna Wilda, granica miasta Poznania.
Dw
LXII/1138/VII/2018
2018-02-06
Rocznik 2018, poz. 1444
2018-02-13
2018-03-16
2018
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Ea
XVII/183/III/99
1999-07-27
Nr 60, poz. 1275 z dnia
1999-08-31
1999-09-15
70,98
1999
Od granic miasta z wsią Czapury gm. Mosina do Stacji Uzdatniania Wody przy Dolnej Wildzie.
Eb
XXVII/352/VI/2012
2012-02-28
poz. 3148
2012-07-13
2012-08-13
5,71
2012
Obejmuje obszar określony na załączniku graficznym
Ec
LXXX/1204/V/2010
2010-11-09
Nr 12, poz. 322 z dnia
2011-01-24
2011-02-24
106,57
2010
Planem obejmuje się obszar położony w rejonie Marlewa pomiędzy: rzeką Wartą, strumieniem Czapnica oraz zachodnią granicą działek zlokalizowanych przy ulicy Starołęckiej.
Ema1
LXXI/1285/VII/2018
2018-07-10
Rocznik 2018, poz. 6048
2018-07-23
2018-08-23
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Fba
XXXVIII/643/VII/2016
2016-11-22
Rocznik 2016, poz. 7451
2016-12-02
2017-01-02
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Fc
LXI/838/V/2009
2009-10-13
Nr 222, poz. 3831
2009-12-15
2010-01-15
2009
którego granice wyznaczają: od wschodu ulica Głogowska, od południa projektowana ulica Nowe Kotowo, a od północy granica południowa południowo-zachodniego klina zieleni i strumień Plewianka.
Fka
XXX/415/VI/2012
2012-04-17
poz. 2447
2012-06-01
2012-07-01
22,91
2012
o następującym przebiegu granic: ulica Kopanina, ulica Głogowska, ciek Ceglanka, tory kolejowe. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
Fkb
XIX/241/VI/2011
2011-10-18
poz. 328
2012-01-16
2012-02-16
92,83
2011
obszar w granicach wyznaczonych: torami kolejowymi (linia kolejowa Warszawa - Kunowice), ciekiem Ceglanka, ulicą Głogowską, dolina cieku Plewianka.
Fm
XXXIX/678/VIII/2020
2020-12-08
Rocznik 2020, poz. 10231
2020-12-30
2021-01-30
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ga
XXXV/290/IV/2003
2003-12-16
Nr 19, poz. 540 z dnia
2004-02-20
2004-03-06
5,04
2003
Gajowa, Zwierzyniecka, Kraszewskiego, Sienkiewicza.
Gc
LXXX/1210/V/2010
2010-11-09
Nr 12, poz. 323
2011-01-24
2011-02-24
17,69
2010
granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały nr XXXVIII/665/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu .
Gga
XXXIV/571/VII/2016
2016-09-06
2016, poz. 5630
2016-09-23
2016-10-10
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Gh
XXXVIII/665/VIII/2020
2020-11-17
Rocznik 2020, poz. 9980
2020-12-22
2021-01-06
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI mpzp terenu w rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, J. Krauthofera - Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu , uchwalonego uchwałą nr LXXX/1210/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 listopada 2010 r.
Gk
VI/40/V/2007
2007-01-30
39 poz. nr 953
2007-03-23
2007-04-22
0,53
2007
obszar w obrębie Górczyna, arkusz 12, działki nr 25/4, 25/3, 45/2, 26/1, 27/1, 27/2, 28, 29, 8/3, 85/4, 85/3, 45/1 oraz części działek nr:46/26, 8/1, 8/2, 85/5, 85/1,
Gn
LXXXVII/991/III/2002
2002-05-14
Nr 87, poz. 2232 z dnia
2002-06-19
2002-07-04
3,81
2002
Rejon ul. Gnieźnieńskiej.
Gra
LV/833/VI/2013
2013-09-03
Rocznik 2013, poz. 5417
2013-10-02
2013-11-04
29,19
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu
Grb
LVI/863/VI/2013
2013-09-24
Rocznik 2013, poz. 5903
2013-10-31
2013-12-02
33,81
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr L/871/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. F. Skarbka"" w Poznaniu. ----------------------------------------------------------------------------------------- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 września 2014 r. (Sygn. akt IV SA/Po 576/14) stwierdził nieważność § 16 pkt 1 i § 16 pkt 6 przedmiotowej uchwały w części dotyczącej lokalizacji strefy zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu.
Grc
XXXIX/665/VII/2016
2016-12-13
Rocznik 2016, poz. 8254
2016-12-27
2017-01-27
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Grd
LXIII/983/VI/2014
2014-02-25
Rocznik 2014, poz. 2130
2014-04-02
2014-05-05
30
2014
Teren obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.
Gs
L/871/VII/2017
2017-06-20
Rocznik 2017, poz. 4642
2017-06-28
2017-07-13
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LVI/863/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2013 r.
Gt
XCIX/1120/IV/2006
2006-07-11
Nr 153, poz. 3673
2006-10-02
2006-11-02
25,44
2006
Między ul. Grunwaldzką, Sowińskiego, Słoneczną i Palacza.
Ha
LXXII/854/III/2001
2001-10-30
Nr 147, poz.3021 z dnia
2001-11-29
2001-12-14
24,10
2001
Sypniewo, droga polna, pł. granica działek 1/2, 2/1 obręb Głuszyna II ark.10 oraz Silniki, z wyłączeniem działki 4/1, ark.03, obręb Piotrowo.
Hb
LXXXIV/971/III/2002
2002-04-09
Nr 77, poz.1997 z dnia
2002-06-05
2002-06-20
0,52
2002
Sypniewo, działka 4/1, ark.03, obręb Piotrowo.
Hc
XVII/190/VI/2011
2011-08-30
Nr 302, poz. 4845 z dnia
2011-11-08
2011-12-08
110,41
2011
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: południowa granica działek 12/5, 10/10, 10/4, 10/3, część zachodniej granicy działki 10/9, ark. 03, obręb Piotrowo, część działki 9, ark. 03, obręb Piotrowo, część zachodniej granicy działki 6/1, ark. 03, obręb Piotrowo, część działki 5, ark. 03, obręb Piotrowo, zachodnia i północna granica działki 2/6, ark. 01, obręb Głuszyna oraz wzdłuż granicy administracyjnej miasta Poznania.
Hd
XXVII/487/VIII/2020
2020-05-05
Rocznik 2020, poz. 4177
2020-05-15
2020-05-30
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI aktualnie obowiązującego mpzp "Dolina Głuszynki - część B" w Poznaniu (uchwała Nr XLII/632/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r.)
He
LXXII/1340/VII/2018
2018-09-04
Rocznik 2018, poz. 6931
2018-09-11
2018-10-12
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Hga
LXVII/917/V/2010
2010-02-02
Nr 95, poz. 1818 z dnia
2010-05-13
2010-06-13
129,55
2010
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: od północy: ul. Głuszyna, północną granicą dz. nr 1 ark. 51 obr. Starołęka, od zachodu: ul. P. Strzeleckiego, zachodnią granicą dz. nr 15 ark. 43 obręb Starołęka, zachodnią granicą dz. nr 3 ark. 50 obręb Starołęka, część działki nr 2 ark. 50 obr. Starołęka, dz. nr 3 ark. 52 obr. Starołęka, dz. nr 2 ark. 53 obręb Starołęka, od południa: południowa granica działek: nr 1 ark. 53 obr. Starołęka, dz. nr 16 ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 18 ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 12 ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 6 ark. 01 obręb Głuszyna, część dz. nr 5 ark. 01 obr. Głuszyna, dz. nr 4 ark. 01 obręb Głuszyna, dz. nr 9026/2 ark. 01 obręb Głuszyna, wschodnią granicę stanowi ul Głuszyna. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku , stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Hgb
XLII/632/VI/2012
2012-12-11
1572
2013-02-15
2013-03-18
150,12
2012
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Uchwała NR XXVII/487/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu spowodowała wygaśnięcie CZĘŚCI przedmiotowego mpzp.
Hgc
XLVII/711/VI/2013
2013-03-19
poz. 3221
2013-04-24
2013-05-24
232,56
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Hs
LXI/642/IV/2005
2005-01-18
Nr 28, poz. 719 z dnia
2005-03-07
2005-04-07
1,69
2005
Działka nr 15 i część działki 26/7 ark.40, obręb Krzesiny.
Htb
XXX/414/VI/2012
2012-04-17
poz. 2528
2012-06-08
2012-07-08
21,01
2012
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu
Ja
LVIII/759/V/2009
2009-07-07
Nr 157 poz. 2704
2009-08-26
2009-09-26
23,14
2009
Jb
LXIV/1002/VI/2014
2014-03-18
Rocznik 2014, poz. 2466
2014-04-15
2014-05-16
30
2014
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Jc
V/51/VIII/2019
2019-01-08
Rocznik 2019, poz. 933
2019-01-24
2019-02-08
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu - część B, uchwalonego uchwałą NR XXXVIII/399/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 czerwca 2008 r.
Jd
L/874/VII/2017
2017-06-20
Rocznik 2017, poz. 4646
2017-06-28
2017-07-29
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1) mpzp dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu - część D, uchwalonego uchwałą NR XXX/282/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 stycznia 2008 r., ----------------------------------------------------------------------------------------- 2) mpzp obszaru "III rama komunikacyjna odcinek południowo-zachodni" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR XXXIV/336/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 marca 2008 r.
Je
VI/66/VIII/2019
2019-02-05
Rocznik 2019, Poz. 2144
2019-02-26
2019-03-13
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu - część D, uchwalonego uchwałą NR XXX/282/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 stycznia 2008 r.,
Jma
XXI/367/VIII/2019
2019-12-17
Rocznik 2020, poz. 86
2020-01-03
2020-01-18
2019
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Jn
LV/999/VII/2017
2017-10-17
Rocznik 2017, poz. 6740
2017-10-30
2017-11-30
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.619.2017.16 z dnia 23 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność § 7 pkt 18, § 8 pkt 19, § 9 pkt 8, § 10 pkt 11 i § 11 pkt 11 uchwały Nr LV/999/VII/2017 ze względu na istotne naruszenie prawa.
Jp
XCI/1020/IV/2006
2006-04-11
Nr 62, poz. 1603 z dnia
2007-04-30
2007-05-30
47,65
2006
Ograniczony ulicami: Ptasią, Bułgarską, Rumuńską, Grunwaldzką, Miczurina oraz "Laskiem Marcelińskim".
Jt
LVIII/1088/VII/2017
2017-12-05
Rocznik 2017, poz. 8351
2017-12-11
2017-12-26
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Jw
XCIX/1122/IV/2006
2006-07-11
Nr 159, poz. 3752
2006-10-13
2006-11-13
1,93
2006
W rejonie ul. Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2.
Jza
XXXIV/338/V/2008
2008-03-18
Nr 80 poz. 1562
2008-05-16
2008-06-16
156,34
2008
obszar położony w Poznaniu pomiędzy ulicą Bukowską a linią kolejową Poznań - Kunowice wzdłuż doliny Strumienia Junikowskiego oraz Lasek Marceliński
Jzb
XXXVIII/399/V/2008
2008-06-10
Nr 129 poz. 2366
2008-08-12
2008-09-12
294,68 ha
2008
Obszar położony pomiędzy: ul. Złotowską, zachodnią granicą miasta Poznania – ul. Malwową, zachodnią granicą Cmentarza Junikowskiego, ul. Grunwaldzką, wschodnią i północną granicą dz. nr 112, północną granicą dz. 113/2, 121 ark. 25 obręb Junikowo, u
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwał 1) NR XXXI/446/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiana mpzp dla obszaru części północnej "Południowo - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - obszar B 2) NR V/51/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu.
Jzc
XXX/281/V/2008
2008-01-15
Nr 36, poz. 746
2008-03-20
2008-04-20
140, 73
2008
Plan obejmuje obszar: Lasku Marcelińskiego pomiędzy ulicami Strzegomską, Perzycką oraz obszar rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. J. Brzechwy
Jzd
XXX/282/V/2008
2008-01-15
Nr 40, poz. 823
2008-03-26
2008-04-26
15,20
2008
Obszar położony pomiędzy: ul. Grunwaldzką, ul. Wieruszowską łącznie z projektowanym odcinkiem łączącym ją z ul. Miśnieńską, północna granica torów kolejowych, południowo-zachodnie granice działek położonych po południowo-zachodniej stronie ulicy Kamienickiej i ulica Ziębicka.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwał: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1) NR L/874/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Junikowo Południe" w Poznaniu, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2) NR VI/66/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.
Jze
XI/104/VI/2011
2011-05-17
Nr 188, poz. 2952
2011-07-06
2011-08-06
78,46
2011
Planem objęto obszar położony w Poznaniu, w rejonie ulic Malwowej, Skórzewskiej i Złotowskiej
Jzf
XXXI/446/VI/2012
2012-05-22
poz. 2827
2012-06-25
2012-07-26
4,06
2012
obejmuje obszar określony na załączniku graficznym
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu - część B, uchwalonego uchwałą NR XXXVIII/399/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 czerwca 2008 r.
Ka
IX/58/VII/2015
2015-03-24
Rocznik 2015, poz. 2454
2015-04-15
2015-04-30
2015
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI mpzp dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część F "Kiekrz Wschód", uchwalonego uchwałą NR XLIX/636/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lutego 2009 r.
Kb
XXXIX/664/VII/2016
2016-12-13
Rocznik 2016, poz. 8253
2016-12-27
2017-01-11
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część A - Dolina Bogdanki , uchwalonego uchwałą Nr CV/1208/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006 r.
Kc
XL/411/IV/2004
2004-03-09
Nr 73, poz. 1588 z dnia
2004-05-24
2004-06-08
6,94
2004
Sianowska, Chodzieska, Człuchowska, Polanowska, tory i stacja kolejowa Poznań – Wola.
Kd
LXVII/768/III/2001
2001-07-17
Nr 110, poz.2107 z dnia
2001-09-06
2001-09-21
0,26
2001
Dąbrowskiego, Łebska, Człopska (Krzyżowniki działki 28, 29/2, 29/3, i 29/4).
Kf
XXIII/429/VIII/2020
2020-02-25
Rocznik 2020, poz. 2340
2020-03-10
2020-03-25
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Kg
LXII/658/IV/2005
2005-01-25
Nr 40, poz. 1161 z dnia
2005-04-01
2005-05-02
121,93
2005
Pomiędzy Polanowską i Białoborską, obejmuje obszar działek: nr 10 i 11 ark.4; nr 6, 7, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 22, 23, 23, ark.5; nr 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 14/2, ark.8 obręb Krzyżowniki.
Kh
XIX/242/VI/2011
2011-10-18
Rocznik 2012, poz. 372
2012-01-16
2012-02-16
9,07
2011
obejmuje obszar ograniczony następującymi ulicami: Gniewską, Fromborską, Lubowską, Tczewską, Łagowską, Leśniowolską i Braniewską wraz z tymi ulicami.
Ki
XXII/390/VIII/2020
2020-01-21
Rocznik 2020, poz. 1289
2020-02-04
2020-02-19
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część E - otoczenie Jeziora Kierskiego, uchwalonego uchwałą Nr XLVI/698/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2013 r.
Kk
XXXIV/275/IV/2003
2003-12-09
Nr 17, poz.506 z dnia
2004-02-13
2004-02-28
5,58
2003
Sianowska, Kościerzyńska, Dąbrowskiego, Gorzyńska, Warpnowska, Człopska.
Kn
LXXIII/1359/VII/2018
2018-09-25
Rocznik 2018, Poz. 7620
2018-10-05
2018-10-20
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ko
XXX/285/V/2008
2008-01-15
Nr 40, poz. 824
2008-03-26
2008-04-26
28,85
2008
planem obejmuje się obszar położony pomiędzy: ulicą J.H. Dąbrowskiego - wraz z tą ulicą, zachodnią granicą ogrodów działkowych POD Wiepofama, północną granicą lotniska Ławica oraz zachodnią granicą działki nr 1/6, ark. 25, obręb Krzyżowniki.
Kp
LXIX/805/III/2001
2001-09-18
Nr 122, poz.2356 z dnia
2001-10-03
2001-10-18
3,11
2001
Polanowska pomiędzy Słupską a Mazurską oraz działki nr 14/1, 14/3, 14/4, 14/8, 14/9, ark.4, obręb Krzyżowniki.
Ks
XXII/154/IV/2003
2003-06-24
Nr 159, poz. 2983 z dnia
2003-10-08
2003-10-23
19,57
2003
Santocka, Sianowska, Olsztyńska i Dąbrowskiego.
Kw
LXIX/1257/VII/2018
2018-06-26
Rocznik 2018, Poz. 5500
2018-07-04
2018-07-19
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie części mpzp dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część E - otoczenie Jeziora Kierskiego, uchwalonego uchwałą NR XLVI/698/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 lutego 2013 r.
Kza
CV/1208/IV/2006
2006-10-10
Nr 193, poz. 4546 z dnia
2006-12-11
2007-01-11
224,27
2006
Ulica Lutycka, linia kolejowa relacji Poznań - Szczecin, ul. Biskupińska i ul. Koszalińska.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu.
Kzb
XV/117/V/2007
2007-05-22
Nr 124, poz. 2864
2008-08-29
2007-08-29
320,91
2007
Pomiędzy granicą adm.Poznania, granicą zach. dz. 8/9 ark.01 obr.Strzeszyn wzdłuż Rowu Złotnickiego i duktu leśnego do ul.Koszalińskiej, ul.Koszalińską, ul.Biskupińską, linią kolejową Poznań-Szczecin do skrzyżowania z ul.Koszalińską.
Kzc
CVI/1216/IV/2006
2006-10-24
nr 202, poz.4810 z dnia
2006-12-14
2007-01-14
320,73
2006
Pomiędzy linią kolejową Poznań-Szczecin, ul.Polanowską do duktu wzdłuż ogrodów działkowych przy ul.Polanowskiej, duktem leśnym do ul.Białoborskiej, ul.Bałoborską do duktu prowadzącego do ogrodów działkowych przy ul.Słupskiej oraz ul. Słupską.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XVII/183/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ.
Kze
XLVI/698/VI/2013
2013-02-26
poz. 3198
2013-04-23
2013-05-23
689,82
2013
Granicę obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwał: Nr LXIX/1257/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu oraz Nr XXII/390/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie mpzp "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu.
Kzf
XLIX/636/V/2009
2009-02-10
Nr 59, poz. 800
2009-03-31
2009-04-30
34,02
2009
pomiędzy północną granicą administracyjną miasta Poznania, ulicą Chojnicką oraz ulicą Podjazdową
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR IX/58/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu.
Kzg
XII/126/VI/2011
2011-06-07
Nr 200, poz. 3152
2011-07-18
2011-08-18
74,09
2011
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Kzh
LXXIII/1011/V/2010
2010-06-08
168, poz. 3182
2010-08-30
2010-09-30
198,61
2010
planem obejęto obszar po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 184 do granic miasta Poznania.
Kzi
XVII/183/VI/2011
2011-08-30
291, poz. 4714
2011-10-31
2011-11-30
4,94
2011
Granicę obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI mpzp dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część C - Krzyżowniki Północ, uchwalonego uchwałą NR CVI/1216/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 października 2006 r.
La
CIII/1190/IV/2006
2006-09-26
Nr 178, poz. 4152
2006-11-22
2006-12-23
22,12
2006
Pomiędzy ulicami: Horacego, Literacką, Hezjoda, Safony, granicą terenów kolejowych.
Lb
XX/258/VI/2011
2011-11-08
Nr 372, poz. 6736
2011-12-30
2012-01-30
108,03
2011
obszar położony w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej, ul. M. Wańkowicza, ul. L. Tołstoja oraz trasy kolejowej Poznań - Piła, którego granice określone są na rysunku planu.
Lh
XXV/231/V/2007
2007-11-06
Nr 191 poz. 4258
2007-12-14
2008-01-14
19,19
2007
plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: ul. Literacka, przedłużenie ul. L. Tołstoja w kierunku wschodnim na odcinku od ul. Literackiej do terenów trasy kolejowej Poznań - Piła (wzdłuż granicy działek o numerach geodezyjnych 5/208, 5/175, ark. 07 obręb Strzeszyn), granica terenów kolejowych, ul. Horacego.
Ls
XV/118/VII/2015
2015-07-14
Rocznik 2015, poz. 4725
2015-07-29
2015-08-13
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 17 lutego 2016 r. (Sygn. akt: IV SA/Po 939/15) stwierdził nieważność § 13 pkt 2 lit. b przedmiotowej uchwały w zakresie słów: "z wyjątkiem północnej części terenu 4U przylegającej do terenu 10KD-L".
Lt
XXII/190/V/2007
2007-09-25
Dz. Nr 170, poz.3719
2007-11-27
2007-12-27
15,08
2007
plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: ul. M. Wańkowicza, ul. L. Tołstoja, ul. Literacka, ul. W. Gombrowicza (na fragmencie stanowiącym przedłużenie ul. Horacego), południowa granica działek o numerach geodezyjnych 1/791, 1/790 ark. 13 obręb Golecin, 5/221, 5/200 i 5/198 ark. 07 obręb Strzeszyn
Lw
XXXIV/273/IV/2003
2003-12-02
Nr 1, poz. 7 z dnia
2004-01-15
2004-01-30
49,60
2003
Koszalińska, granica Wojskowych Ogrodów Działkowych, Wańkowicza z wyłączeniem działek nr 25/21/5/165 (w całości), 25/21/5/90 (w części), 25/07/4 (w części ul. Wańkowicza) i ulica projektowana.
Ma1a
L/762/VI/2013
2013-05-21
poz.4425
2013-07-11
2013-08-12
15,01
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXVIII/1243/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko"" w Poznaniu.
Ma1b
LIX/909/VI/2013
2013-11-19
Rocznik 2013, poz. 7334
2013-12-19
2014-01-20
17,95
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ma1ca
XXIV/450/VIII/2020
2020-03-10
Rocznik 2020, poz. 2807
2020-03-23
2020-04-23
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ma1g
LXXI/1288/VII/2018
2018-07-10
Rocznik 2018, poz. 6051
2018-07-23
2018-08-23
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ma1h
LXXI/1289/VII/2018
2018-07-10
Rocznik 2018, poz. 6052
2018-07-23
2018-08-23
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ma1s
XXVIII/405/VII/2016
2016-04-26
Rocznik 2016, poz. 3364
2016-05-16
2016-05-31
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 11 stycznia 2017 r. (Sygn. akt IV SA/Po 693/16) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. W związku z powyższym plan ten nie obowiązuje.
Ma1s_
XLI/711/VIII/2021
2021-02-02
2021
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ma2d
LIII/943/VII/2017
2017-09-05
Rocznik 2017, poz. 5911
2017-09-12
2017-09-27
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Umultowo Wschód część A w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012 r.
Maa
CV/1204/IV/2006
2006-10-10
Nr 81 poz. 1577
2008-05-16
2008-06-16
172,32
2006
Granica miasta, pd. gr.dz.2/5,2/6 ark.5, zach.i pd. gr.dz.6/3 ark.6, zach. gr.dz.5.3 ark.6, obr.Radojewo, ul.Południowa, zach.gr.dz.70/1 ark.8,70/2 ark.16, obr.Radojewo, pn.gr.strefy od rurociągu "Przyjaźń".
Mab
XL/418/V/2008
2008-07-08
Nr 155 poz. 2698
2008-09-15
2008-10-15
369,35
2008
Granica miasta, Płn. Kolejowa Obwodnica Towarowa, ulice: Rubież, Bożydara, Bożywoja, Nadwarciańska, tereny leśne oraz płn. granice działek: 135/4, 168 ark. 17, obręb Radojewo, 277/1, 279/1, 339/3 ark, 1, obr.Umultowo i 256/2L ark. 27, obr.Umultowo
Mac
XLI/707/VIII/2021
2021-02-02
2021
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Mad
XXXV/510/VI/2012
2012-07-10
poz. 3756
2012-09-05
2012-10-05
95,45
2012
Granice obszaru objętego projektem planu określone zostały na załączniku graficznym
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LIII/943/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna.
Mai
XXXVIII/664/VIII/2020
2020-11-17
Rocznik 2020, poz. 10043
2020-12-23
2021-01-23
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Mak1
XV/217/VIII/2019
2019-07-09
Rocznik 2019, poz. 6859
2019-07-23
2019-08-23
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Mam
LVIII/897/VI/2013
2013-11-05
Rocznik 2013, poz. 7331
2013-12-19
2014-01-20
157,19
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Mas
XL/594/VI/2012
2012-11-06
poz. 433
2013-01-14
2013-02-14
78,66
2012
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Mau
LII/903/VII/2017
2017-07-11
Rocznik 2017, poz, 5183
2017-07-19
2017-08-19
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Maw1
V/50/VIII/2019
2019-01-08
Rocznik 2019, poz. 941
2019-01-24
2019-02-24
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Maz
XXX/416/VI/2012
2012-04-17
poz. 2598
2012-06-13
2012-07-13
17,68
2012
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu
Mb
LXVIII/1243/VII/2018
2018-06-05
Rocznik 2018, Poz. 4836
2018-06-13
2018-06-28
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr L/762/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 maja 2013 r.
Na
XX/256/VII/2015
2015-11-17
Rocznik 2015, poz. 7864
2015-12-07
2016-01-07
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1)"Naramowice - ul. Czarnucha" część północna w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/301/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2004 r; 2)"Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr XXXVI/302/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2004 r; 3)"Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa A w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr LVIII/602/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 grudnia 2004 r ----------------------------------------------------------------------------------------- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 14 września 2016 r. (Sygn. akt IV SA/Po 321/16) stwierdził nieważność § 8 pkt 14 i § 10 pkt 11 przedmiotowej uchwały.
Nf
XC/1031/III/2002
2002-06-25
Nr 111, poz. 3095 z dnia
2002-09-06
2002-09-21
19,61
2002
Sarmacka, zachodnia granica Fortu V-go, Lechicka, zachodnia granica ogrodów działkowych i Bortnowskiego.
Nk
LII/692/V/2009
2009-04-07
Nr 113 poz. 1823
2009-06-12
2009-07-12
51,00
2009
Planem obejmuje się teren położony pomiędzy: projektowaną III ramą komunikacyjną, ul. Naramowicką, istniejącą ulicą dawnego PGO Naramowice (ul. Sielawy), wschodnią granicą działki nr 37/6, ark. 11, obr. Naramowice i terenem PKP.
Nr
XCIX/1121/IV/2006
2006-07-11
Nr 113, poz. 2639
2007-07-26
2007-08-26
37,49
2006
Na południe od obwodnicy kolejowej, ograniczony od wschodu ulicą Naramowicką i od zachodu planowaną ulicą Nową Naramowicką.
Ns
LXIX/806/III/2001
2001-09-18
Nr 122, poz.2357 z dnia
2001-10-03
2001-10-18
2,20
2001
Karpia, Sielawy działki nr 9/34, 7/3, 7/4, 7/5 oraz część działek 7/6, 9/33 ark.26 obręb Naramowice.
Nz
XXXV/509/VI/2012
2012-07-10
poz. 3542
2012-08-13
2012-08-28
62,41
2012
granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu
Oa
LXXIV/602/II/98
1998-06-16
Nr 16, poz. 201 z dnia
1998-07-30
1998-08-14
47,47
1998
Bukowska, Polska, Dąbrowskiego, Szpitalna, z wyłączeniem terenów pomiędzy ulicami: Swojska, Piękna, Miodowa i Radosna oraz Bukowska, Wiosenna, Miodowa i Radosna.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR L/872/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu.
Ob
XV/172/III/99
1999-06-22
Nr 51, poz. 1094 z dnia
1999-07-21
1999-08-05
1,59
1999
Swojska, Piękna, Miodowa i Radosna.
Oc
XV/173/III/99
1999-06-22
Nr 76, poz. 1481 z dnia
1999-10-26
1999-11-10
1,99
1999
Bukowska, Wiosenna, Miodowa i Radosna.
Od
LXXIII/857/III/2001
2001-11-20
Nr 162, poz.4483 z dnia
2001-12-12
2002-01-05
51,35
2001
Przelot, 5 Stycznia, Żwirki, Lotnicza, Tatrzańska, Sytkowska z wyłączeniem terenu ograniczonego ulicami: Startowa, Szałasa, Szybowcowa, Idzikowskiego oraz Hangarowa, Pilotów i 5 Stycznia.
Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 27 czerwca 2003 r.(sygn. II SA/Po 3073/02) stwierdził nieważność uchwały Nr LXXIII/857/III/2001 z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeżyce 3 w Poznaniu, w części obejmującej teren ograniczony ulicami Idzikowskiego, Sterową, Pilotów i projektowaną oznaczoną symbolami kD łączącą ulice Pilotów i Idzikowskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------- Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXXII/1339/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.
Of
XLVI/592/V/2008
2008-12-09
Nr 7, poz. 125
2009-01-26
2009-02-26
10,88
2009
Plan obejmuje obszar położony w Poznaniu, pomiędzy ulicami Polską i Bukowską, wschodnią granicą działek nr 6/3 i 5/2, ark. 24, obręb Jeżyce, wschodnią granicą działek nr 14 i 13, ark. 22, obręb Jeżyce oraz ulicą dojazdową do Fortu VII.
Og
XIX/240/VI/2011
2011-10-18
poz. 1502
2012-03-23
2012-04-23
261,00
2011
obszar, którego granice wyznaczają: ulica Lutycka, linia kolejowa relacji Poznań - Szczecin i linia kolejowa relacji Poznań - Piła, określone na rysunku planu.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXV/1027/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu.
Ogc
LXV/1027/VI/2014
2014-04-08
Rocznik 2014, poz. 3098
2014-05-13
2014-05-28
1,6
2014
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "OTOCZENIE JEZIORA RUSAŁKA" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr XIX/240/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r.
Oh
XV/149/VI/2011
2011-07-12
Nr 232, poz. 3737
2011-08-29
2011-09-29
28,00
2011
obszar, którego granice wyznaczają: ulica Lutycka, ulica Golęcińska oraz linia kolejowa relacji Poznań-Piła
Ok
LVI/1017/VII/2017
2017-11-07
Rocznik 2017, poz. 7454
2017-11-15
2017-11-30
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ol
LXXII/1339/VII/2018
2018-09-04
Rocznik 2018, poz. 6930
2018-09-11
2018-10-12
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeżyce - 3 w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr LXXIII/857/III/2001 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 listopada 2001 r.
On
L/872/VII/2017
2017-06-20
Rocznik 2017, poz, 4643
2017-06-28
2017-07-13
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jeżyce - 1" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr LXXIV/602/II/98 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 czerwca 1998 r.
Op
LXXXIX/999/IV/2006
2006-03-07
Nr 66, poz. 1676 z dnia
2006-05-08
2006-06-08
0,98
2006
Obszar działek 2/4, 3/4, 4/2, ark.22, obręb Jeżyce, części działek 2/1, 2/3, 5/2, 10/2, 10/3, ark.22, obręb Jeżyce i 7/1, 7/3 ark.05, obręb Jeżyce, położony po zach. stronie ulicy Polskiej, pomiędzy ulicą 5 stycznia a drogą do fortu.
Os
XCIII/1055/III/2002
2002-07-09
Nr 111, poz.3102 z dnia
2002-09-06
2002-09-21
35,33
2002
Solna, Wolnica, Stawna, Garbary, pl. Bernardyński, Zielona, Podgórna, i al. K. Marcinkowskiego.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1) terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych ----------------------------------------------------------------------------------------- 2) „Plac Kolegiacki – ulica Wodna” ----------------------------------------------------------------------------------------- 3) „Szkolna - Kozia - Wrocławska” ----------------------------------------------------------------------------------------- 4) „Stary Rynek - Szkolna” ----------------------------------------------------------------------------------------- 5) „Plac Wielkopolski” ----------------------------------------------------------------------------------------- 6) kwartału zabudowy w rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, Żydowskiej i Kramarskiej ----------------------------------------------------------------------------------------- 7) "Rejon ulic Dominikańska - Szewska" ----------------------------------------------------------------------------------------- 8) „Archiwum Państwowe” ----------------------------------------------------------------------------------------- 9) „Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej” ----------------------------------------------------------------------------------------- 10) „Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej” ----------------------------------------------------------------------------------------- 11) „W rejonie ulicy Gołębiej”
Ov
XX/257/VI/2011
2011-11-08
Nr 372, poz. 6735
2011-12-30
2012-01-30
7,44
2011
obszar położony w Poznaniu, pomiędzy ulicami Świętego Wawrzyńca i Polską a linią kolejową w Poznaniu
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie mpzp obszaru położonego "w rejonie ul. Św.Wawrzyńca" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXXXVII/992/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2002 r.
Oz
LXXV/1033/V/2010
2010-07-06
Nr 196 poz. 3614
2010-09-22
2010-10-22
34,93
2010
Plan obejmuje obszar położony w Poznaniu, pomiędzy północną linią rozgraniczającą ulicy J.H. Dąbrowskiego, wschodnią granicą ulicy Polskiej, zachodnią granicą działki nr 10/3, ark. 22, obręb Jeżyce, południową granicą ulicy J. Meissnera, zachodnią granicą Os.Lotników Wielkopolskich, północną i wschodnią granicą ogrodów działkowych, południową granicą terenów przemysłowych, północną linią rozgraniczającą ulicy 5 Stycznia i zachodnią granicą działek nr 5/19 i 5/15, ark. 04, obręb Jeżyce.
Pb
LVIII/1090/VII/2017
2017-12-05
Rocznik 2017, poz. 8371
2017-12-12
2017-12-27
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Pca
LXIX/1256/VII/2018
2018-06-26
Rocznik 2018, Poz. 5499
2018-07-04
2018-07-19
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Pcb
XXXIII/550/VIII/2020
2020-07-14
Rocznik 2020, poz. 6015
2020-07-22
2020-08-06
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Pma
XXII/391/VIII/2020
2020-01-21
Rocznik 2020, poz. 1312
2020-02-05
2020-02-20
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Pu
XLI/708/VIII/2021
2021-02-02
2021
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Qa
XLI/483/III/2000
2000-08-29
Nr 68, poz. 909 z dnia
2000-10-12
2000-10-27
57,78
2000
Południowa granica stacji kolejowej Poznań – Franowo, Stewicka, Michałowo, Agrestowa, Wieprawska, Rodawska, Ostrowska i Bodawska do torów kolejowych.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem: ----------------------------------------------------------------------------------------- 1) uchwały Nr X/72/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepankowo - rejon ul. Widawskiej" w Poznaniu ----------------------------------------------------------------------------------------- 2) uchwały Nr LXII/861/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepankowo - rejon ul. Salickiej" w Poznaniu
Qb
XL/417/V/2008
2008-07-08
Nr 152, poz. 2670
2008-09-11
2008-10-11
170,42
2008
teren wyznaczony ulicami Szczepankowo, Agrestowa, Jagodowa, Roślinna, Sowice wraz z działkammi przylegającymi po północnej stronie ul. Porzeczkowej, w części z działkami przylegającymi po wschodniej stronie ul. Bobrownickiej i po północnej stronie ul. Szczepankowo, dalej po zachodniej granicy działek nr 6/2 i 19/2 obręb Spławie oraz po śladzie kolejki wąskotorowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 12 maja 2011 r. (Sygn. akt IV SA/Po 266/11) stwierdził nieważność przepisu § 13 ust. 3 pkt 3 zaskarżonej w/w uchwały w części obejmującej słowa „na terenach 2MN/U, 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN” i określił, że zaskarżona uchwała w w/w zakresie nie może być wykonana. ___________________________________________________________________________________________ Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem: 1) uchwały NR XXXIX/578/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu 2) uchwały NR XXXIV/570/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu
Qc
XXX/234/IV/2003
2003-10-14
Nr 194, poz. 3620 z dnia
2003-12-16
2003-12-31
35,96
2003
Szczepankowo, Skibowa, Uprawna, Spławie, Ostrowska, Rodawska i nowoprojektowana ulica – 5kD.
Qda
VII/44/VI/2011
2011-02-22
Nr 111, poz. 1880 z dnia
2011-04-26
2011-05-26
270,39
2011
Qe
LIV/725/V/2009
2009-05-12
Nr 127 poz. 2099 z dnia
2009-06-30
2009-07-30
466,31
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: północna linia rozgraniczająca ulicy Borówki, granica miasta Poznania, północna linia rozgraniczająca ulicy Szczepankowo, zachodnia granica działki 5, ark 21, obr. Spławie, południowa i zachodnia granica dz. 9015/2, ark. 21, obr. Spławie, południowa granica dz. 7, ark. 6, obr. Spławie, południowa i zachodnia granica dz. 6/4, ark. 6, obr. Spławie, zachodnie granice działek: 5/15, 5/13, 5/11 ark. 6, obr. Spławie, zachodnia i północna granica dz. 3/5, ark. 6, obr. Spławie, zachodnia granica dz. 9013/3, ark. 6, obr. Spławie, południowa granica dz. 8/2, ark. 3, obr. Spławie, fragment południowej granicy dz. 8/3, ark. 3, obr. Spławie, przez działki 8/3 i 4/6, ark. 3, obr. Spławie, fragmebt południowej i zachodnia granicy dz. 13, ark. 3, obr. Spławie, fragment zachodniej granicy dz. 4/5, ark. 3, obr. Spławie, południowa granica dz. 12, ark. 3, obr. Spławie, zachodnia granica dz.: 11/1, ark. 3, obr. Spławie i 9011/2, ark. 21, obr. Kobylepole, południowa i zachodnia granica dz. 18, ark. 22, obr. Kobylepole, zachodnia i północa granica dz. 17/2, ark. 22, obr. Kobylepole, zachodnia i północna granica dz. 17/2, ark. 22, obr. Kobylepole, fragment zachodniej granicy dz. 9008/3, ark. 21, obr. Kobylepole, zachodnie granice: dz. 7, ark. 21, obr. Kobylepole, dz. 9008/2, ark. 21, obr. Kobylepole, fragment południowej granicy dz. 8 ark. 21, obr. Kobylepole, zachodnia granica dz. 9009/1, ark. 21, obr. Kobylepole.
Qf
LIV/723/V/2009
2009-05-12
Nr 132, poz. 2188
2009-07-06
2009-08-06
2009
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR VIII/91/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu
Qg
LIV/724/V/2009
2009-05-12
Nr 132 poz. 2189
2009-07-06
2009-08-06
73,63
2009
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granic: odcinek ulicy Szczepankowo (wraz z tą ulicą), północna granica działki nr 28, ark. 20, obręb Spławie, ulica Gościnna, odcinek ulicy Gospodarskiej (wraz z tą ulicą), południowa granica działek nr: 4/78, 4/84, 4/83, 4/82, ark. 29, obręb Spławie, następnie przez działki 4/90, 4/89, 4/91, 4/22, 4/10, 6, 3, ark. 29, obręb Spławie oraz działki 8/2, 7/2, 6, 5/2, 4, 3, 2/2, 2/1, 1 ark. 27, obręb Spławie, zachodnia granica działek 1 i 2/1, ark. 27, obręb Spławie, odcinek ulicy Snopowej (wraz z tą ulicą), odcinek ulicy Glebowej, zachodnia granica działek nr 5/6, 5/11,5/10 ark. 18, obręb Spławie.
Qh
LXII/861/V/2009
2009-11-03
Nr 10, poz. 310 z dnia
2010-01-15
2010-02-15
0,21
2009
Plan obejmuje część działki nr 31, ark. 26, obręb Kobylepole. Szczegółowy przebieg granicy obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI mpzp "Rejon Szczepankowo – Spławie część A" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR XLI/483/III/2000 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2000 r.
Qi
XXVIII/380/VI/2012
2012-03-20
poz. 2531
2012-06-11
2012-07-11
52,05
2012
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu
Qj
LVIII/898/VI/2013
2013-11-05
Rocznik 2013 poz. 7213
2013-12-13
2014-01-13
79,15
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Qm
XCIX/1119/IV/2006
2006-07-11
Nr 87 poz.1670
2008-05-31
2008-07-01
29,08
2006
Ograniczony od północy ul. Michałowo, od wschodu ul. Sierpową, od południa ul. Roślinną i Jagodową, a od zachodu - zachodnią granicą działki nr 66 ark. 33, obręb kobylepole.
Qmb
LXXIII/1012/V/2010
2010-06-08
Nr 168, poz. 3183 z dnia
2010-08-30
2010-09-30
13,53
2010
Planem obejmuje się obszar ograniczony od północy ul. Michałowo, od wschodu ul. Sowice, od południa ul. Roślinną i Jagodową i od zachodu - zachodnią granicą działki nr 66 ark. 33 obręb Kobylepole.
Qn
XV/147/VI/2011
2011-07-12
Nr 256, poz. 4035 z dnia
2011-09-26
2011-10-26
27,22
2011
Obejmuje obszar ograniczony działkami nr: 19/16, 19/17, 19/18, 6/6 obręb/arkusz 09/20, częściami działek nr: 6/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/7, 5/14 obręb/arkus 09/20, działkami 2/24, 4/60, 4/59, 4/58, 4/57, 4/56, 4/74, 5, obręb/arkusz 09/21, działkami nr 13, 12/1 obręb/arkusz 09/22, działką nr: 28 obręb/arkusz 09/20.
Qr
XXIV/313/VI/2012
2012-01-10
Rocznik 2012 poz. 1373
2012-03-14
2012-04-14
22,10
2012
Planem obejmuje się obszar położony między ulicami: Glebową, Plonową, Spławie i Uprawną.
Qs
LIV/726/V/2009
2009-05-12
Nr 127 poz. 2100
2009-06-30
2009-07-30
40,99
2009
Planem obejmuje się obszar w granicach działek nr 1 i 2 ark. 36 obręb Kobylepole oraz działki nr 1 ark. 37 obręb Kobylepole znajdujących się przy ulicy Michałowo i Sowice w Poznaniu
Qt
XXXIX/578/VI/2012
2012-10-16
poz. 6199
2012-12-17
2013-01-01
70,6
2012
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Szczepankowo - Spławie" część B w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr XL/417/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r.
Qv
VIII/91/VIII/2019
2019-03-19
Rocznik 2019, poz. 3280
2019-04-01
2019-04-16
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie części obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschodni klin zieleni C” w Poznaniu uchwalonego uchwałą nr LIV/723/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r.
Qw
X/72/V/2007
2007-03-20
Nr 66 poz. 1737 z dnia
2007-05-08
2007-06-08
0,41
2007
obejmuje działki nr 35/2, 36/2, 55/2, 57 oraz fragment działki 136/2, ark. 26, obręb Kobylepole
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI mpzp "Rejon Szczepankowo – Spławie część A" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR XLI/483/III/2000 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 sierpnia 2000 r.
Qy
XXXIV/570/VII/2016
2016-09-06
2016, poz.5629
2016-09-23
2016-10-08
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Szczepankowo - Spławie" część B w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr XL/417/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r.
XLIV/459/IV/2004
2004-05-11
Nr 113, poz. 2247 z dnia
2004-07-17
2004-08-01
0,88
2004
Fragment obszaru Szczepankowa położony w południowo- wschodniej części Poznania, wzdłuż proj. ulicy po śladzie kolejki wąskotorowej.
Raa
CI/1149/IV/2006
2006-08-29
Nr 153, poz.3365 z dnia
2007-10-29
2007-11-29
60,66
2006
Pomiędzy ulicami: Milczańską, Inflandzką, B.Krzywoustego, Jana Pawła II i torami tramwajowymi wraz z terenami tych ulic oraz dworcem komunikacji miejskiej przy rondzie Rataje.
Uchwały: NR XV/216/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie mpzp "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu oraz NR XXVII/488/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie mpzp "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu spowodowały wygaśnięcie CZĘŚCI przedmiotowego mpzp.
Rab
LVIII/757/V/2009
2009-07-07
Nr 173 poz. 2926 z dnia
2009-09-25
2009-10-26
105,87
2009
Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 167,00 ha, położony pomiędzy ulicami:Jana Pawła II, abpa Antoniego Braniaka, Inflancką i Bolesława KRzywoustego, wraz z terenami tych ulic oraz dworcem komunikacji miejskiej przy rondzie Rataje.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 19 lutego 2013 r. stwierdził nieważność § 4 ww. uchwały w części dotyczącej terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3U/MW i 4 U/MW oraz załącznika graficznego do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej linii rozgraniczających teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KD-G od terenów oznaczonych symbolami 3U/MW i 4U/MW oraz w części obejmującej oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz obowiązujących linii zabudowy na terenach oznaczonych symbolami 3U/MW i 4U/MW. Sąd określił, że uchwała w wyżej wskazanej części nie może być wykonana.
Rb
LXVII/915/V/2010
2010-02-02
Nr 74, poz. 1496 z dnia
2010-04-16
2010-05-16
13,45
2010
Planem obejmuje się: 1)działki: nr 3/15 ark. 9, nr 6/22, 6/23, 6/28 ark. 13, nr 1/15, 1/16, 1/17 ark. 14, nr 6/8, 6/11 ark. 8 obr. Rataje, nr 5/1, 37, 38 ark. 6, nr 1/12, 1/13, 21 ark. 10 obr. Żegrze; 2) północną część działek: nr 1/23 ark. 14obr. Rataje, nr 1/10, 1/24 ark. 10, nr 44/1 ark. 6 obr. Żegrze oraz nr 6/29 ark. 13 obr. Rataje z wyjątkiem jej wschodniego fragmentu.
Rca
LII/904/VII/2017
2017-07-11
Rocznik 2017, poz, 5189
2017-07-20
2017-08-04
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Rf
XV/127/VII/2015
2015-07-14
Rocznik 2015, poz. 4726
2015-07-29
2015-08-13
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Rgb
LXVIII/1244/VII/2018
2018-06-05
Rocznik 2018, poz. 4837
2018-06-13
2018-06-28
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 RMP z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, z późniejszymi zmianami w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr LXXXV/982/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 23 kwietnia 2002 r.
Rh
LXXI/1287/VII/2018
2018-07-10
Rocznik 2018, poz. 6050
2018-07-23
2018-08-07
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Rja
XXVII/488/VIII/2020
2020-05-05
Rocznik 2020, poz. 4179
2020-05-18
2020-06-02
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI aktualnie obowiązującego mpzp „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu(uchwała Nr CI/1149/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.)
Rjb
XV/216/VIII/2019
2019-07-09
Rocznik 2019, poz. 6858
2019-07-23
2019-08-07
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI aktualnie obowiązującego mpzp „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu(uchwała Nr CI/1149/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.)
Rk
LXVII/1231/VII/2018
2018-05-22
Rocznik 2018, poz. 4427
2018-06-01
2018-06-16
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Rl
XXX/413/VI/2012
2012-04-17
poz. 2437
2012-06-01
2012-07-01
1,46
2012
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu
Rn
LXXIII/1361/VII/2018
2018-09-25
Rocznik 2018, poz. 7565
2018-10-04
2018-10-19
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ro
XXII/191/V/2007
2007-09-25
Nr 170, poz. 3720
2007-11-27
2007-12-27
11,79
2007
Rp
CVI/1217/IV/2006
2006-10-24
Nr 198, poz.4703 z dnia
2006-12-13
2007-01-13
15,88
2006
Pomiędzy os.Rzeczyposplitej, płd. granicą dz.21, płn. granicami dz. 1/24, 47, 39, zach. granicą dz. 27/6, ul. Piłsudskiego, os.Polan, ul.Pawią, ul.Wyzwolenia, po granicy terenów kościelnych, ul.Kruczą i Zamenhofa.
Rr
XXX/412/VI/2012
2012-04-17
poz. 2436
2012-06-01
2012-07-01
44,09
2012
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu
Rs
LXXV/1190/VI/2014
2014-11-04
Rocznik 2015, poz. 465
2015-01-29
2015-02-13
58
2014
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Rt
XII/127/VI/2011
2011-06-07
200, poz. 3153 z dnia
2011-07-18
2011-08-18
32,14
2011
Planem obejmuje się obszar położony między: południową granicą działek nr 41, 1/7, 1/14, 1/15 ark. 05, obręb 07 oraz ulicami: Chartowo, Piaśnicką i Inflancką.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2013 roku skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2011 roku Nr XII/127/VI/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdził nieważność § 7 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U oraz załącznika graficznego do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej wyznaczenia linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku symbolem 6KDW od terenu oznaczonego 6U i w części obejmującej oznaczenie maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 6U.Sąd określił, że uchwała w wyżej wskazanej części nie może być wykonana. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. akt: II SA/Po 901/12) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej: - § 4 ust. 4 pkt 3b i pkt 4b; - § 4 ust. 6 pkt 1b i pkt 10; - § 10 ust. 5 pkt 10a; - § 10 ust. 5 pkt 11c – w zakresie terenu 1KDWpp i terenu 1KDWxr oraz załącznika graficznego zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2MW i określił, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana w tej części.
Ru
XIX/242/VII2015
2015-11-03
Rocznik 2015, poz. 7038
2015-11-20
2015-12-05
40,57
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2016 r. (Sygn. akt II SA/Po 116/16) uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. Nr KN-I.4131.1.399.2015.8 stwierdzające nieważność § 17 pkt 6 lit. a uchwały.
Rw
XXXIV/592/VIII/2020
2020-09-08
Rocznik 2020, poz. 7021
2020-09-17
2020-10-02
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Rz
XII/128/VI/2011
2011-06-07
200, poz. 3154 z dnia
2011-07-18
2011-08-18
29,13
2011
Planem obejmuje się obszar o powierzchni około 29,1 ha, położony między: ulicą abpa A. Dymka, ulicą Szwajcarską, ulicą Kurlandzką i ulicą Chartowo.
S2
XVII/269/VIII/2019
2019-09-24
Rocznik 2019, poz. 8339
2019-10-04
2019-10-19
2019
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
S3a
XIX/317/VIII/2019
2019-11-19
Rocznik 2019, poz. 10114
2019-12-02
2019-12-17
8,37
2019
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
S3k
XXVIII/503/VIII/2020
2020-05-19
Rocznik 2020, poz. 4412
2020-05-29
2020-06-13
2020
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sb
XCII/1032/IV/2006
2006-04-25
Nr 191 poz. 4255
2007-12-14
2008-01-14
5,80
2006
Położony pomiędzy pd. granicą działki nr 20 (obręb Wilda, ark. 8), wschodnią granicą ulicy Piastowskiej, północną granicą działki nr 13/2 (obręb Wilda, ark. 8) oraz zachodnią granicą ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
Sc
XLIX/637/V/2009
2009-02-10
Nr 59, poz. 801 z dnia 31.03.2009 r.
2009-03-31
2009-04-30
28,3
2009
teren doliny rzeki Warty położony w obszarze południowego klina zieleni, pomiędzy ulicami: Bolesława Krzywoustego i Hetmańską, Osiedlem Piastowskim i skarpą nadwarciańską.
Sda
NR XXXVIII/644/VII/2016
2016-11-22
Rocznik 2016, poz. 7473
2016-12-02
2017-01-03
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Seb
UMP/XLI/696/VII/2017
2017-01-24
Rocznik 2017, poz. 934
2017-02-01
2017-02-15
2017
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Sec
VII/84/VIII/2019
2019-02-26
Rocznik 2019, poz. 2776
2019-03-11
2019-03-26
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sed
XXIV/324/VII/2016
2016-02-09
Rocznik 2016, poz. 1864
2016-03-07
2016-03-22
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny prawomocnym wyrokiem z dnia 21 września 2016 r. (Sygn. akt II SA/Po 313/16) uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2016 roku Nr KN-I.4131.1.65.2016.8 stwierdzające nieważność uchwały.
See
XXXIX/677/VIII/2020
2020-12-08
Rocznik 2020, poz. 10222 z dnia
2020-12-30
2021-01-14
2020
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sef
XXXIX/676/VIII/2020
2020-12-08
Rocznik 2020, poz. 10233 z dnia
2020-12-30
2021-01-14
2020
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sg
LXII/1137/VII/2018
2018-02-06
Rocznik 2018, poz. 1434
2018-02-13
2018-02-28
2018
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Za Cytadelą" w Poznaniu uchwalonego uchwałą nr LXII/860/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 listopada 2009 r.
Sh
LXII/860/V/2009
2009-11-03
Nr 11, poz. 352
2010-01-19
2010-02-19
14,72
2009
obejmuje obaszar w granicach wyznaczony ulicami Winogrady, Za Cytadelą.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXII/1137/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu
Si
LXXI/1286/VII/2018
2018-07-10
Rocznik 2018, Poz. 6049
2018-07-23
2018-08-07
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sjb
UMP/XLI/697/VII/2017
2017-01-24
Rocznik 2017, poz. 1184
2017-02-09
2017-02-23
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sjj
XXI/368/VIII/2019
2019-12-17
Rocznik 2020, poz. 87
2020-01-03
2020-01-18
2019
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
Sjp
XVI/251/VIII/2019
2019-09-03
Rocznik 2019, poz. 7773
2019-09-13
2019-09-28
2019
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
Sjs
LXXIII/1360/VII/2018
2018-09-25
Rocznik 2018, poz. 7490
2018-10-04
2018-10-19
20,6
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Sjw
LXXIV/1396/VII/2018
2018-10-16
Rocznik 2018, poz. 8255
2018-10-25
2018-11-09
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze KN-I.4131.1.625.2018.16 z dnia 22 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 3 w zakresie zwrotu: "dla samochodów ograniczony do pojazdów obsługi terenów zieleni" uchwały Nr LXXIV/13996/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu - ze względu na istotne naruszenie prawa.
Sl
VI/32/IV/2002
2002-12-17
Nr 30, poz.556 z dnia
2003-02-28
2003-03-15
10,66
2002
Serbska, Piątkowska, Koronna i linia tramwajowa.
Sp
XXIV/216/V/2007
2007-10-23
Nr 191 poz. 4257
2007-12-14
2008-01-14
65,13
2007
obszar o następującym przebiegu granic: ulica Bolesława Krzywoustego, Jana PAwła II, wraz z odcinkiem ulicy JAna Pawła II między skrzyżowaniem z ul. Majakowskiego (obecnie Arcybiskupa A. Baraniaka) a Cybiną, dalej Cybiną, Cybińskim Kanałem Ulgi, a rzeką Wartą.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 maja 2009 r.. (Sygn. akt IV S.A./Po 156/09) stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części dotyczącej § 3 ust. 8 punktów 1, 2, 3 uchwały w zakresie, w którym ustalono zakaz obsługi komunikacyjnej z ulicy Bolesława Krzywoustego i nie przewidziano dla nieruchomości położonych na terenie oznaczonym symbolem 1U na rysunku planu dostępu do dróg publicznych.
Sp1
XXIII/428/VIII/2020
2020-02-25
Rocznik 2020, poz. 2339
2020-03-10
2020-03-25
2020
Granice obszarów objętych planem określa rysunek planu.
Sr
XLVI/782/VII/2017
2017-04-04
Rocznik 2017, poz. 3337
2017-04-13
2017-05-15
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Ss
XXXVI/609/VII/2016
2016-10-18
Rocznik 2016, poz. 6270
2016-10-27
2016-11-28
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2020 r. (Sygn. akt IV SA/Po 65/20) stwierdził nieważność uchwały w § 6 części tekstowej oraz w części graficznej dotyczących obszaru oznaczonego symbolem 5 ZP w zakresie w jakim zapisy te odnoszą się i obejmują obszar działek nr 38/9 i 39/2, ark. 29, obr. Winiary.
Swb
XL/595/VI/2012
2012-11-06
poz. 6430
2012-12-24
2013-01-24
38,77
2012
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Swc
XI/105/VI/2011
2011-05-17
Nr 188 poz. 2953
2011-07-06
2011-08-08
7,28
2011
Sy
XIX/316/VIII/2019
2019-11-19
Rocznik 2019, poz. 10113
2019-12-02
2019-12-17
2019
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie mpzp "Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR XVIII/216/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 września 2011 r.
Sz
VI/38/V/2007
2007-01-30
39 poz. nr 951
2007-03-23
2007-04-22
5,74
2007
TEREN WYZNACZONY ULICAMI BUKOWSKĄ, KRASZEWSKIEGO,ZWIERZYNIECKĄ I GAJOWĄ WRAZ Z ULICAMI KRASZEWSKIEGO I GAJOWĄ.
Ta
LXXIV/603/II/98
1998-06-16
Nr 16, poz. 202 z dnia
1998-07-30
1998-08-14
42,27
1998
Śliska, spółdzielcze osiedle mieszkaniowe, Forteczna, proj. III rama, R. Maya.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XXXIII/519/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu
Tb
XLI/484/III/2000
2000-08-29
Nr 68, poz. 910 z dnia
2000-10-12
2000-10-27
0,38
2000
Romana Maya, pł. granica działki 5/1, granica mpzp Starołęka Mała.
Plan wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XXXIII/519/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu
Tca
XXXIII/519/VII/2016
2016-07-12
Rocznik 2016, poz. 4821
2016-07-25
2016-08-09
2016
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie: 1) CZĘŚCI miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starołęka Mała w Poznaniu, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Starołęka Mała - A" w Poznaniu
Tl
XL/419/V/2008
2008-07-08
Nr 155, poz. 2699 z dnia
2008-09-15
2008-10-15
380,79
2008
Plan obejmuje obszar między torami kolejowymi, projektowaną III ramą komunikacyjną, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Klenowską wraz z terenem węzła komunikacyjnego ul. Bolesława Krzywoustego z ulicami: Ługańską, Torową i OStrowską w rejonie torów kolejowych.
Tt
LIV/721/V/2009
2009-05-12
Nr 132 poz. 2187 z dnia
2009-07-06
2009-08-06
36,97
2009
Planem obejmuje się obszar o łącznej powierzchni ok. 37,0 ha, położony pomiędzy ul. Szwedzką - projektowaną III ramą komunikacyjną, ul. B. Krzywoustego, terenem węzła komunikacyjnego ul. B. Krzywoustego z ul. Klenowską i dalej ul. Klenowską, terenem Wielkopolskiej Giełdy Rolno - Ogrodniczej, ul. Franowo i terenem Centrum Handlowego M1.
Tu
XI/156/VIII/2019
2019-05-14
Rocznik 2019, poz. 5226
2019-05-28
2019-06-28
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Up
LVIII/760/V/2009
2009-07-07
Nr 160 poz. 2740 z dnia
2009-09-09
2009-10-09
4,30
2009
Planem obejmuje się obszar ograniczony projektowanymi liniami rozgraniczającymi. Granice obszar objętego planem oznaczono na mapie, atanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
Vaa
XII/167/VIII/2019
2019-05-28
Rocznik 2019, poz. 5741
2019-06-11
2019-07-12
2019
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Vc
LXV/1026/VI/2014
2014-04-08
Rocznik 2014, poz. 3097
2014-05-13
2014-05-28
0,28
2014
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malta" w Poznaniu w granicach Osiedla Maltańskiego, uchwalonego uchwałą Nr XL/410/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r.
Vm
LXXXV/982/2002
2002-04-23
Nr 87, poz. 2229 z dnia
2002-06-19
2002-07-04
481,84
2002
Jana Pawła II, Warszawska, Krańcowa, Czekalskie, Ziemowita, Sędziwoja, Browarna i W. Majakowskiego.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr LXVIII/1244/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu
Vo
XL/410/IV/2004
2004-03-09
Nr 73, poz. 1589 z dnia
2004-05-24
2004-06-08
13,63
2004
Trocka, Warszawska, Krańcowa, Grodzieńska.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr LXV/1026/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu w Poznaniu
Vs
XXIV/166/IV/2003
2003-07-08
Nr 153, poz. 2889 z dnia
2003-09-26
2003-10-11
1,32
2003
Inowrocławska od północy, Słupecka od wschodu, Toruńska od zachodu.
Vt
XLIV/458/IV/2004
2004-05-11
Nr 113, poz. 2246 z dnia
2004-07-17
2004-08-01
16,59
2004
Na południe od ul. Warszawskiej, pomiędzy Osiedlem Maltańskim, Jeziorem Maltańskim i Kolejką „Maltanka”.
Vw
LXVII/1232/VII/2018
2018-05-22
Rocznik 2018, poz. 4428
2018-06-01
2018-07-02
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wja
V/21/VII/2015
2015-01-20
Rocznik 2015, poz. 937
2015-02-20
2015-03-07
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wjb1
XIX/315/VIII/2019
2019-11-19
Rocznik 2019, poz. 10084
2019-12-02
2019-12-17
2019
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wm
XXXVI/429/III/2000
2000-05-16
Nr 46, poz. 539 z dnia
2000-06-30
2000-07-15
40,40
2000
Od pd. zachodu Lechicka, od pł. zachodu i pł. proj. „III rama”, od wsch. i pd. wschodu tereny zieleni, od pd. granica ogrodów działkowych.
Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XLV/692/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Macieja Rataja i Związku Walki Zbrojnej w Poznaniu
Wr
XLV/692/VI/2013
2013-02-05
poz. 2013
2013-03-06
2013-03-20
1,55
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wilczy Młyn" w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 RMP z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/429/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2000 r.
Ws
LXXV/1032/V/2010
2010-07-06
Nr 196/2010, poz. 3613
2010-09-22
2010-10-22
34,76
2010
Plan obejmuje obszar położony pomiędzy ulicami: Murawa, Słowiańska, Szelągowska oraz Winogrady.
Ww
LVIII/758/V/2009
2009-07-07
Nr 165 poz. 2810
2009-09-10
2009-10-10
26,89
2009
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: ulica Serbska, ul. Lechicka, oś rzeki Warta, fragment południowej granicy działki nr 30 (ark.26, obr. Winiary), ulica Czapla wraz z jej fragmentem, zachodnia granica działki nr 36/4 (ark.25, obr. Winiary).
Wz
XLIX/742/VI/2013
2013-04-16
2013 poz. 3600
2013-05-20
2013-06-19
39,04
2013
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Xb
XXXIV/336/V/2008
2008-03-18
Nr 80 poz. 1561
2008-05-16
2008-06-16
107,82
2008
Plan obejmuje obszar położony w POznaniu w rejonie stacji kolejowej Poznań Górczyn, ulic Jawornickiej i M. Smoluchowskiego, wschodniej części Lasku Marcelińskiego oraz znajdujące się w granicach planowanej ulicy, jej węzłów i wiaduktów, obszary w rejonach ulic: Głogowska, Zgoda, Ostrobramska, Węglowa, Górnicza, Mrągowska, Promienista, Giżycka, Krośnieńska i Grunwaldzka.
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR L/874/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Junikowo Południe" w Poznaniu.
Xd
LXXXIII/941/IV/2005
2005-12-13
Nr 21, poz. 560z dnia
2006-02-09
2006-03-12
134,36
2005
Pd.linią rozgr.ul.Bukowskiej, wsch.gr.dz.16/1, pd.gr.dz.16/4, wsch.gr.dz.22/1, pd.gr.dz.53/1, wsch.gr.dz.23/2, pd.kraw.drogi lotniska, zach.i pd.gr.dz.27/10, linią łączącą pd-wsch. nar.dz.27/10 i pn-zach. nar.dz.44, pn.gr.dz.44. wsch.gr.dz.47/3.
Xg
XLI/456/V/2008
2008-08-26
Nr 174 poz. 2901
2008-10-20
2008-11-20
7,60
2008
Planem obejmuje się obszar o następującym przebiegu granicy: wschodnia granica działki nr 16/7, ark. 2obr. Winiary, północna granica działki nr 26, ark. 2, fragmenty działek nr 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27/8, 27/4, 49/23, 48, 1 ark. 2 obr. Winiary, część działki 1/8, ark. 26 obr. Golęcin, południowe granice działek 9/4, 9/3 ark. 26 obr. Golęcin, fragmenty działek 35, 4/1, 4/4 ark. 9 obr. Golęcin, zachodnia granica działki 3/1 ark. 9 obr. Golęcin, północne granice działek nr 35, 7/1, 7/4, 6/2, 6/1, 4, 3/2, 2/2 ark. 26, obr. Golęcin, fragmenty działek nr 7/2, 7/17, 7/25, 7/15, 7/12, 7/10, 7/6 ark. 8 obr. Poodlany, fragment działki 1/8, ark. 26 obr. Golęcin, fragmenty działek 1, 16/6, ark. 2 obr. Winiary.
Ys
LXXII/1137/VI/2014
2014-09-23
2014-09-23
2014
obszar miasta Poznania w jego granicach administracyjnych
Za
XIX/136/IV/2003
2003-06-03
Nr 127, poz. 2376
2003-07-25
2003-08-09
15,10
2003
Sucholeska, Biskupińska, linia kolejowa Poznań – Oborniki, północna obwodnica kolejowa, proj. droga Poznań – Piła oraz działki 50, 51, 52/2, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 53, 54/6 ark.04, obręb Strzeszyn.
Zb
LVIII/1089/VII/2017
2017-12-05
Rocznik 2017, poz. 8370
2017-12-12
2017-12-27
2017
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód B w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr XV/148/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r.
Zi
XVII/193/VII/2015
2015-09-29
Rocznik 2015, poz. 5939
2015-10-19
2015-11-03
2015
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód D w Poznaniu, uchwalonego uchwałą Nr LXX/963/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Zja
XLI/710/VIII/2021
2021-02-02
2021
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu
Zpb
XV/148/VI/2011
2011-07-12
Nr 256, poz. 4036
2011-09-26
2011-10-26
34,17
2011
obszar położony w Poznaniu, którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej Poznań-Oborniki oraz ulice: Biskupińska, Strzeszyńska, Poronińska i Zakopiańska
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podolany Zachód ----------------------------------------------------------------------------------------- Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr LVIII/1089/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu
Zpc
XVII/191/VI/2011
2011-08-30
297, poz. 4792
2011-11-04
2011-12-04
30,90
2011
Plan obejmuje obszar położony w Poznaniu, którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej Poznań – Oborniki oraz ulice: Szaflarska, Poronińska i Zakopiańska, określone na rysunku planu.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podolany Zachód
Zpd
LXX/963/V/2010
2010-04-13
140, poz. 2687
2010-07-19
2010-08-19
43,3
2010
obszar położony w Poznaniu, którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej Poznań - Oborniki oraz ulice Szaflarska, Poronińska, Strzeszyńska, Druskiennicka oraz ulica Buska
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podolany Zachód ----------------------------------------------------------------------------------------- Plan CZĘŚCIOWO wygasł w związku z podjęciem uchwały Nr XVII/193/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Iwonickiej i Krynickiej w Poznaniu.
Zpe
LXX/964/V/2010
2010-04-13
140, poz. 2688
2010-07-19
2010-08-19
15,6
2010
obszar położony w Poznaniu, którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej Poznań - Oborniki oraz ulice Buska i Druskiennicka.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Podolany Zachód
Ła
LXXXV/956/IV/2006
2006-01-10
Nr 38, poz. 1025 z dnia
2006-03-22
2006-04-22
34,58
2006
Miastkowska, Wyszomirska, Gryficka, Złotowska, Bukowska, J.Maklakiewicza, Szeherezady, K.Makuszyńskiego, Smoka Wawelskiego, pł. granica Lasku Marcelińskiego oraz wsch. granica działek o nr: 1/24, 1/22, 1/21, 1/17, 1/15, 1/14, 1/12 z ark.14, obręb Ław
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR L/873/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.
Łb
VI/39/2007
2007-01-30
Nr 39 poz. 952
2007-03-23
2007-04-22
36,12
2007
obszar położony pomiedzy południową granicą ul.Bukowskiej, zachodnią granicą działek nr 1/9, 1/11, 47/3, 48/61, ark.07, nr 2 ark 13, północną i zachodnią granicą działki nr 7 ark. 14 obręb Ławica, północną granicą działki nr 3/94 ark. 14 obręb Ławica, północno-wschodnią granicą ul. Smoka Wawelskiego, wschodnią granicą ul. Szeherezady i J. Maklakiewicza
Łc
XVII/189/VI/2011
2011-08-30
Nr 302, poz. 4844
2011-11-08
2011-12-08
34,56
2011
Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na rysunku planu
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR LXIV/1180/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu.
Łd
VIII/62/VI/2011
2011-03-22
Nr 121, poz. 1976
2011-05-06
2011-06-06
83,19
2011
Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami Bukowską, Złotowską, Okonecką, Gryfińską, Wyszmierską, Miastowską, wschodnią granicą działek nr 1/12, 1/14, 1/15, 1/17, ark. 14, obręb Ławica, ulicą L. Solskiego (włączoną w granice planu), wschodnią granicą działek nr 1/22, 1/24, ulicami Dobiegniwską i Perzycką (włączonymi w granice planu), południową granicą działek nr 44/9 - 44/28, ark. 19, obr. Ławica, zachodnią granicą działek nr 44/28 -44/30, 37, 34/1, 30/11, ark. 19, obręb Ławica, po terenie działek nr 22/5, 14, 6, 5, ark. 19, obręb Ławica oraz działek nr 99/2, 98, 93/4, 92, 86/4, 85/4, 80/5, 54, 50/5, 49/4, 44/3, 42/4, 37, 36/6, 36/5, 31, 30/4, 25/3, 24/4, 19/5, ark. 16, obręb Ławica oraz zachodnią granicą działek nr 1/86, 1/77, 1/68, 1/69, 1/104, 1/63, ark. 02 obręb Ławica
Plan częściowo wygasł w związku z podjęciem uchwały NR XXXIII/520/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu.
Łe
XXXIV/407/III/2000
2000-04-18
Nr 35, poz. 403 z dnia
2000-05-26
2000-06-10
17,84
2000
od północy – Bukowska, od wschodu – proj. III rama, od południa – Strzegomska, od zachodu granica ogrodów działkowych.
Łf
LI/784/VI/2013
2013-06-18
poz. 4846
2013-08-12
2013-08-27
29,73
2013
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie części obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr LXXV/883/III/2001 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 grudnia 2001 r.
Łg
LIV/803/VI/2013
2013-07-09
Rocznik 2013, poz. 4932
2013-08-13
2013-08-28
5,21
2013
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wejście w życie przedmiotowego planu spowodowało wygaśnięcie części obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MARCELIN” w Poznaniu, uchwalonego uchwałą nr LXXV/883/III/2001 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 grudnia 2001 r.
Łi
XXXIII/520/VII/2016
2016-07-12
Rocznik 2016, poz. 4822
2016-07-25
2016-08-09
2016
Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI "Ławica 4" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR VIII/62/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 marca 2011 r.
Łj
LXIV/1180/VII/2018
2018-03-27
Rocznik 2018, poz. 2937
2018-04-04
2018-04-19
2018
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI "Ławica 3" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR XVII/189/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Łm
LXXV/883/III/2001
2001-12-18
Nr 12, poz. 466 z dnia
2002-01-25
2002-02-09
73,88
2001
Od północy – Bułgarska, od południa – Marcelińska i Wałbrzyska oraz od zachodu – proj. III rama.
Część planu wygasła w związku z podjęciem Uchwały NR LI/784/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „MARCELIN” część A w Poznaniu oraz Uchwały NR LIV/803/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „MARCELIN” część B w Poznaniu.
Łp
XLI/709/VIII/2021
2021-02-02
Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Łs
L/873/VII/2017
2017-06-20
Rocznik 2017, poz. 4644
2017-06-28
2017-07-13
Teren obszaru objętego planem określa rysunek planu.
Wejście w życie planu spowodowało wygaśnięcie CZĘŚCI mpzp dla obszaru "Ławica 1" w Poznaniu, uchwalonego uchwałą NR LXXXV/956/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r.