Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 16 stycznia 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Aktualności
Drzwi otwarte w MPU w Poznaniu dla studentów UAM
dodano dnia: 2011-03-21 12:40
W związku z obchodami 20-lecia, w ramach cyklicznych drzwi otwartych dla studentów, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zaprasza studentów IV i V roku gospodarki przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na drzwi otwarte organizowane 29 marca 2011 r., godz. 9:00 lub 12:00, zapisy u dr Michała Męczyńskiego.

MPZP Zpc
dodano dnia: 2011-03-07 05:50

ZpcNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp Podolany Zachód Cobszar położony w Poznaniu, którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej Poznań – Oborniki oraz ulice Zakopiańska, Poronińska i Szaflarska

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
dodano dnia: 2011-03-03 11:14

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu (MPU) kontynuuje działalność zainicjowaną przez prof. Władysława Czarneckiego w 1931 r. W obecnym kształcie Pracownia działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Poznania Nr XXXIX/180/91 z dnia 9 lipca 1991 r. jako jednostka organizacyjna miasta Poznania i jest najstarszą tego typu jednostką miejską w Polsce. W związku z tym rok 2011 jest jubileuszowym rokiem 20-lecia działalności Pracowni.
 
Na doświadczenia Pracowni składa się praca ponad 70 osób, w tym 26 uprawnionych urbanistów i 2 radców prawnych. Owocami działalności Pracowni są m.in. uchwalony w końcu 1994 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1999 roku oraz Studium z roku 2008. Zespół MPU w Poznaniu zaprojektował ponad 120 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących prawie 30% powierzchni miasta. Kolejnych 110 jest w trakcie opracowywania, obejmujących 35% powierzchni Poznania. W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wypracowano standardy dotyczące sporządzania planów w związku z dbałością o rzetelne projektowanie i spójność planów miejscowych w Poznaniu. W związku z tym, niezależnie od zespołów obszarowych i projektowych, w MPU działa między innymi zespół standaryzacyjny, zespół weryfikacyjny oraz rada techniczna z udziałem specjalistów spoza Pracowni. Nad poprawnością zapisów planistycznych czuwa także zespół prawny, co dodatkowo zapewnia skuteczną obronę dokumentów planistycznych w postępowaniu sądowym. 
 
Do głównych zadań Pracowni oprócz opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania, należy także prowadzenie związanych z nimi spraw proceduralnych. Pracownia przygotowuje również inne opracowania specjalistyczne, takie jak prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy finansowe, opracowania transportowe itp. Ważnym celem strategicznym Pracowni jest usprawnienie procedur przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego, a ambicją zespołu jest realizacja jak największej ilości planów w ciągu roku. Profesjonalizm i transparentność procedur to zasadniczy cel strategii rozwoju MPU. Nadrzędnym założeniem tej strategii jest wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców Poznania, czego wyrazem jest specjalny program konsultacji społecznych. Dotychczas pracownicy Pracowni przeprowadzili ponad 120 konsultacji, dzięki czemu mieszkańcy naszego miasta mogą czynnie uczestniczyć w procedurach tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
W tym roku Miejska Pracownia Urbanistyczna obchodzi swoje dwudziestolecie. Ważnym elementem programu jubileuszowego są inicjatywy na rzecz mieszkańców. Otwarta zostanie między innymi okolicznościowa wystawa, a do zapoznania się z codziennym warsztatem Pracowni zaproszeni będą studenci poznańskich uczelni. Planowane są również liczne publikacje na temat działalności jednostki oraz relacje z wydarzeń w ramach jubileuszu. O szczegółach będziemy informować w kolejnych relacjach z obchodów Jubileuszu. 
 
 
MPZP Zpb
dodano dnia: 2011-02-17 05:39

ZpbNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp Podolany Zachód Bobszar położony w Poznaniu, którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej Poznań - Oborniki oraz ulice Biskupińska, Strzeszyńska, Poronińska i Zakopiańska

MPZP Qt
dodano dnia: 2011-02-14 06:17

QtNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w PoznaniuPlanem obejmuje się obszar, którego granice wyznaczają: ul. Szczepankowo, ul. Sowice, ul. Porzeczkowa wraz z działkami przylegającymi do niej od północy, ul. Bobrownicka wraz z częściamid ziałek przylegającymi do niej od wschodu, ul. Szczepankowo wraz z częściami działek przylegającymi do niej od północy, zachodnie granice działek nr 6/2 i 19/2 ark. 20 obręb Spłąwie oraz ślad kolejki wąskotorowej.

MPZP Qn
dodano dnia: 2011-02-09 06:22

QnNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Michałowo - Borecka" w Poznaniu 

MPZP Cx
dodano dnia: 2011-02-03 07:24

CxNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
"Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu 

MPZP Cy
dodano dnia: 2011-02-03 07:21

CyNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
"Rejon ulic Dominikańka - Szewska" w Poznaniu 

MPZP Cu
dodano dnia: 2011-02-03 07:19
MPZP Ol
dodano dnia: 2011-02-03 07:18

OlNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu