Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Poniedziałek, 08 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Aktualności
KONSULTACJE STUDIUM!
dodano dnia: 2020-06-17 12:49
Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy pracę nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. 5 maja br. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr XXVII/485/VIII/2020 o przystąpieniu do prac nad projektem Studium. Kolejnym krokiem procedury sporządzania tego projektu są KONSULTACJE SPOŁECZNE. Konsultacje te będą składać się z kilku elementów. Obok publikacji materiałów informacyjnych oraz wyznaczenia terminu zbierania wniosków, odbędzie się telekonferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli w Poznaniu oraz dyskusja on-line prowadzona w mediach społecznościowych.


Publikacja materiałów informacyjnych – na stronach Miasta Poznania i MPU zostały opublikowane materiały informacyjne, materiały dostępne są tutaj.

Termin zbierania wniosków – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podobnie jak w przypadku projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zostanie ogłoszony termin zbierania wniosków do projektu Studium. Ze względu na wagę dokumentu jakim jest Studium oraz szczególny okres w jakim pracujemy nad tym projektem, zdecydowaliśmy się wyznaczyć dłuższy niż zazwyczaj termin zbierania wniosków – od 25 czerwca do 31 lipca 2020r

Telekonferencja z przedstawicielami rad osiedlowych na platformie ZOOM odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 17:00. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich rad osiedli w Poznaniu. Porządek spotkania uwzględnia prezentację założeń projektowych (omówienie udostępnionej dzień wcześniej prezentacji multimedialnej), a następnie będzie czas na zadawanie pytań przez przedstawicieli poszczególnych rad osiedli. Mimo, że w dyskusji nie będą mogli brać czynnego udziału wszyscy zainteresowani, to sama dyskusja będzie transmitowana i każdy będzie mógł śledzić jej przebieg na żywo.

Na tym etapie odbędzie się również dyskusja prowadzona w mediach społecznościowych (czat on-line na kanale YT Miasta Poznania). Będzie ona prowadzona równolegle do telekonferencji, czyli 24 czerwca od godziny 17:00. Szczegóły oraz link do dyskusji zostaną podane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

WAŻNA INFORMACJA!

Na tym etapie procedury sporządzania projektu Studium nie ma jeszcze projektu, a jedynie główne założenia prowadzonych prac projektowych. Głównym celem telekonferencji oraz dyskusji on-line jest przekazanie informacji na temat zasad sporządzania tego dokumentu oraz możliwości uczestnictwa w tej procedurze. Spotkanie to ma być wsparciem dla Państwa w zakresie prac nad przygotowaniem wniosków do Studium. To bardzo ważne - między innymi na podstawie Państwa wniosków sporządzony zostanie projekt Studium.

Proszę pamiętać, że zarówno wypowiedzi w trakcie telekonferencji, jak i opinie wyrażone w trakcie dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych nie mogą być formalnie traktowane jako wnioski do projektu Studium! Takie wnioski muszą zostać złożone w formie pisemnej!
 
Do zobaczenia 24 czerwca! 
 
Kontakt z koordynatorami projektu i moderatorami konsultacji:

Monika Borowicka-Prewicz – koordynator konsultacji w Gabinecie Prezydenta UMP
monika_borowicka@um.poznan.pl
Agata Przybylak – koordynator konsultacji w Gabinecie Prezydenta UMP
agata_przybylak@um.poznan.pl
Adam Derc – koordynator prac na projektem Studium w MPU
aderc@poznan.mpu.pl
Łukasz Olędzki – koordynator konsultacji społecznych w MPU
loledzki@poznan.mpu.pl


WAŻNA INFORMACJA!
dodano dnia: 2020-05-29 11:47
Szanowni Państwo,
w związku konserwacją serwera poczty internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w ciągu weekendu mogą wystąpić czasowe problemy techniczne. Prace konserwacyjne rozpoczną się w piątek 29 maja 2020r. o godz. 14, a powinny zakończyć się w ciągu kilku dni i w poniedziałek serwer poczty powinien działać już normalnie.
Z wszelkie niedogodności z góry przepraszamy!
Uchwalenie mpzp
dodano dnia: 2020-05-27 13:48

S3kNazwa mpzpGranice terenu objętego mpzp
Mpzp "W rejonie Zagórza" w PoznaniuGranice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

WAŻNA KOMUNIKAT!
dodano dnia: 2020-05-21 17:02

Szanowni Państwo, 

W dniu 15 maja 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875. Zgodnie z jej przepisami od 24 maja 2020 r. przywrócone zostają terminy dotyczące mpzp:

„W rejonie Pasażu Apollo” w Poznaniu - C1" – termin zbierania uwag – do 26 maja br.

„Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B” w Poznaniu – Pcb – termin zbierania uwag – do 26 maja br.

„Podolany Południe” - część A w Poznaniu – Zja – termin wyłożenia do publicznego wglądu – do 26 maja br. , natomiast termin zbierania uwag – do 9 czerwca br.

„Osiedle Polan” w Poznaniu – Rw – termin wyłożenia do publicznego wglądu - do 4 czerwca br., natomiast termin zbierania uwag – do 18 czerwca br.

Do końca wyłożenia do publicznego wglądu planów Zja i Rw projektanci będą pełnić dyżury w siedzibie Pracowni przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu w godzinach od 9 do 13 i w tym czasie możliwe będzie wejście na teren Pracowni wyłącznie w ww. sprawach, z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych (osłona twarzy, rękawiczki/dezynfekcja rąk, odległości miedzy osobami).

Nie zmienia się natomiast sposób funkcjonowania Pracowni w pozostałych sprawach. Nadal pozostajemy dostępni wyłącznie w sposób zdalny. Nasz punkt informacyjny jest dostępny telefonicznie codziennie w godzinach od 9 do 14. Podania można przekazywać do Pracowni za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej oraz ePUAP. Wnioski o wypisy i wyrysy z dokumentów planistycznych oraz informacje realizujemy na bieżąco.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i Fb.

Uchwalenie mpzp "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-05-07 18:35

RjaNazwa mpzpGranice terenu objętego mpzp
Mpzp "Łacina - Południe - część A" w PoznaniuGranice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

Uchwalenie mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-05-07 18:23

HdNazwa mpzpGranice terenu objętego mpzp
Mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

WAŻNA INFORMACJA!
dodano dnia: 2020-04-23 14:33

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w przyjętych przepisach dotyczących epidemii koronawirusa COVID-19, tj. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374, znajdują się regulacje, które dotyczą procedur planistycznych.

W związku z powyższym od 31 marca zawieszeniu uległy terminy przypadających na ten okres wyłożeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz składania uwag. Informacja o biegu tych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo po wprowadzeniu odpowiednich regulacji prawnych. Uwagi złożone w okresie zawieszenia są skuteczne.

Ze względu na ciągłe zagrożenie epidemiczne Pracownia pozostaje do Państwa dyspozycji jedynie 

w sposób zdalny. Informujemy, że nasz punkt informacyjny jest dostępny telefonicznie, codziennie 

w godzinach od 9 do 14. Podania można przekazywać do Pracowni za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej oraz ePUAP. Wnioski o wypisy i wyrysy z dokumentów planistycznych oraz informacje realizujemy na bieżąco.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i Fb.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
dodano dnia: 2020-04-09 14:02
Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Dyrekcja oraz Pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
WAŻNA INFORMACJA!
dodano dnia: 2020-04-03 12:05

Szanowni Państwo!!!   WAŻNA INFORMACJA!!!

W nocy ze środy (1.04.2020) na czwartek (2.04.2020) miała miejsce awaria serwera pocztowego Pracowni. Zwracamy się zatem do wszystkich Państwa, którzy przesłali nam korespondencję za pośrednictwem e-maila w okresie od godziny 21:00 - 1.04.2020 do godziny 17:00 - 2.04.2020 z prośbą o ponowne jej przekazanie.

Serdecznie przepraszamy za wszystkie niedogodności.

WAŻNE OGŁOSZENIE!
dodano dnia: 2020-03-13 12:34

Szanowni Państwo,

Dotychczas przyjmowaliśmy Państwa w siedzibie naszej Pracowni codziennie w godzinach od 8 do 15 udzielając szeroko rozumianej informacji na tematy zagospodarowania przestrzennego Poznania, na każdym etapie sporządzania planu miejscowego czy studium.

W sytuacji rosnącego zagrożenia epidemicznego chcielibyśmy Państwa uprzejmie poinformować, że zmuszeni jesteśmy do znacznego zredukowania naszej działalności informacyjnej w siedzibie Pracowni przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu.

 Od poniedziałku 16 marca br. pozostaniemy do Państwa dyspozycji w siedzibie Pracowni jedynie w sprawach wyłożonych do publicznego wglądu planów miejscowych – w godzinach od 9.00 do 13.00:


•    mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu – do 20 marca br.
•    mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" w Poznaniu – do 20 marca br.
•    mpzp „Podolany Południe” - część A w Poznaniu – do 2 kwietnia br.
•    mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu – do 9 kwietnia br.

oraz związanych z tymi planami dyskusji publicznych, wymaganych ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Oczywiście, tak jak zawsze projekty mpzp udostępnione zostały również na naszej stronie internetowej www.mpu.pl, a złożenie uwag do planów możliwe jest za pomocą e-maila, ePuapu czy pocztą tradycyjną.

W tak ograniczonym zakresie Pracownia będzie funkcjonować do odwołania.

Prosimy aby kontaktować się z Miejską Pracownią Urbanistyczną drogą mailową, pod adresem: mpu@poznan.mpu.pl lub telefonicznie pod numerami 61 639 64 60, 61 639 64 70. Zamówione materiały będą w miarę możliwości przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wyrażamy nadzieję na jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania, czego sobie i Państwu serdecznie życzymy!