Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Piątek, 14 sierpnia 2020 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
Konsultacje społeczne - 11.03.2013
dodano dnia: 2013-03-04 08:48

II etap konsultacji społecznych dot. mpzp:

Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary, i Woźnej” w Poznaniu

Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnejw Poznaniu

 

 

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru odbędzie się w poniedziałek, 11 marca 2013 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania w Sali Sesyjnej Nr 2, przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar, tel. 61/845 50 62

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Ewelina Janik, tel. 61/878 57 85 

 


Konsultacje społeczne - 05.03.2013
dodano dnia: 2013-03-04 08:39

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Osiedle Piastowskie” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się we wtorek, 5 marca 2013 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 14, os. Piastowskie 65 w Poznaniu. 

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.  

 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Łukasz Paździor, tel. 61/845 50 54

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Ewelina Janik, tel. 61/878 57 85 


MPZP Rf
dodano dnia: 2013-02-27 08:32

RfNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Osiedle Orła Białego" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP C1c
dodano dnia: 2013-02-14 08:33

C1cNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Archiwum Państwowe" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Gra
dodano dnia: 2013-02-13 09:33

GraNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniuobszar położony w rejonie ulic: Bukowskiej, St. Przybyszewskiego, Marcelińskiej, Międzychodzkiej, Sierakowskiej, Brzask i Szamotulskiej

MPZP Ma1a
dodano dnia: 2013-02-13 08:50

Ma1aNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" Morasko Centrum w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Statuetka im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 2012
dodano dnia: 2013-02-13 00:04

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, iż projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Pan Stanisław Głowacki został uhonorowany Nagrodą im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przyznawaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Pan Stanisław Głowacki został wyróżniony przez Kapitułę konkursu w kategorii „Inżynieria – projekty i myśl techniczna, nowe technologie i dzieła eksperckie” za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu. Laureat opracował układ transportowy dla założenia, które jest jednym z kluczowych elementów w docelowym systemie komunikacji aglomeracji poznańskiej. Prace nad tym projektem były prowadzone w latach 2006-2012 i obejmuje on 36% planowanej trasy III ramy. W zakresie prac nad w/w opracowaniem przeprowadzono wszechstronne konsultacje społeczne, w tym czterokrotne wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp, spowodowane uwzględnieniem zgłaszanych przez mieszkańców Poznania uwag. "Żaden z innych projektów w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a być może i w skali całego miasta, nie był tak wnikliwie i cierpliwie dopracowywany i uzgadniany, a wartość wprowadzonych do planu rozwiązań komunikacyjnych znacznie przewyższa walory standardowego planowania miejscowego" uzasadniała w swojej decyzji Kapituła konkursu.

Serdeczne Gratulacje!

Konsultacje społeczne - 25.02.2013
dodano dnia: 2013-02-12 11:32

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Orła Białego” w Poznaniu 

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 25 lutego 2013 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 64, os. Orła Białego 120 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. 

 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Maciej Chorążewicz, tel. 61 8455 048

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89


 


Konsultacje społeczne - 21.02.2013
dodano dnia: 2013-02-12 11:27

 

II etap konsultacji społecznych 
dot. projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" oraz „W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu.
 

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektów planów oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionych obszarów odbędzie się w czwartek, 21 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 42, ul. św. Jerzego 6/10 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. 

 

Kontakt:

 Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar tel. 61/845 50 62

 Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Sylwia Stec, tel. 61/878 58 89

  


MPZP Wr
dodano dnia: 2013-02-11 09:01

WrNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
mpzp w rejonie ulic Macieja Rataja i Związku Walki Zbrojnej w PoznaniuTeren obszaru objętego planem określa rysunek planu.