Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Piątek, 14 sierpnia 2020 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
obwieszczenie o uchwaleniu mpzp w Poznaniu
dodano dnia: 2013-07-01 09:02

 

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r.

MPU-OR/506-280/13
9152/13

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwał:

Nr XXXV/510/VI/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" - Umultowo Wschód cz. A w Poznaniu, opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 3756 z dnia 5 września 2012 r.,

Nr XXXVI/544/VI/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 4181 z dnia 5 października 2012 r.,

Nr XXXIX/578/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon
ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka"
w Poznaniu, opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 6199 z dnia 17 grudnia 2012 r.,

Nr XL/595/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część katedralna, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 6430 z dnia 24 grudnia 2012 r.,

Nr XL/594/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko - Radojewo - Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu, opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 433 z dnia 14 stycznia 2013 r.,

Nr XLI/611/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Wielkopolski" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 6423 z dnia
24 grudnia 2012 r.,

Nr XLII/630/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, Żydowskiej i Kramarskiej w Poznaniu,

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 1052
z dnia 30 stycznia 2013 r.,

Nr XLII/631/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Dominikańska - Szewska" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 1299 z dnia 6 lutego 2013 r.,

Nr XLII/632/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki - część B"
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 1572 z dnia 15 lutego 2013 r.,

Nr XLV/692/VI/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Macieja Rataja
i Związku Walki Zbrojnej
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 2013 z dnia 6 marca 2013 r.,

Nr XLVI/698/VI/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 3198
z dnia 23 kwietnia 2013 r.,

Nr XLVII/711/VI/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki - część C"
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 3221 z dnia 24 kwietnia 2013 r.,

Nr XLIX//742/VI/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 3600 z dnia 20 maja 2013 r.

 

Z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa
w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 8.00 do 15.00.

 

     

     

 

 

 

 

Prezentacja na temat projektu studium
dodano dnia: 2013-06-26 13:57

Prezentacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - projekt. Kierunki zagospodarowania przestrzennego" jest dostępna na stronie mpu - link do prezentacji:

www.mpu.pl/repozytorium/294_studiumIIkonsultacje27062013.pdf

Nieniejsza prezentacja zostanie szczególowo omówiona na spotkaniu z mieszkańcami w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium. Spotkanie to odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 roku, o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, sala sesyjne nr 2). 

MPZP Grc
dodano dnia: 2013-06-26 08:50

GrcNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniuobszar położony w rejonie ulic: Bukowskiej, Szamotulskiej, Brzask, Międzychodzkiej, Marcelińskiej, P. Włodkowica, Grunwaldzkiej, Podstolińskiej, Cześnikowskiej, Podkomorskiej, Marszałkowskiej i Bułgarskiej

MPZP Jb
dodano dnia: 2013-06-26 08:44

JbNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniuobszar położony w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Rumuńskiej, Jugosłowiańskiej, Babimojskiej, Smardzewskiej i Jawornickiej

Konsultacje studium on-line!
dodano dnia: 2013-06-25 15:31

W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie z zespołem projektowym MPU w ramach II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w polityce przestrzennej miasta Poznania. Przebieg spotkania będzie można również obserwować na żywo w internecie. 

Transmisja on line ze spotkania www.poznan.pl/nazywo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

MPZP Grb
dodano dnia: 2013-06-25 09:32

GrbNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniuobejmują obszar położony między ulicami: Marcelińską, St. Przybyszewskiego, Grunwaldzką i P. Włodkowica

Konsultacje społeczne - 27.06.2013
dodano dnia: 2013-06-24 11:27

II etap konsultacji społecznych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17 (SALA SESYJNA NR 2). 

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje. 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Maria Mielcarek, tel. 61/845 50 67

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95 

Konsultacje społeczne - 25.06.2013
dodano dnia: 2013-06-24 11:22

II etap konsultacji społecznych dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ”Fort IX” oraz ”Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektów planów oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionych obszarów odbędzie się we wtorek, 25 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 79, ul. Jesionowa 14 w Poznaniu. 

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Elżbieta Janus (kontakt: Katarzyna Kaczor oraz Łukasz Paździor - tel. 61/845 50 54)

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95


MPZP Nj
dodano dnia: 2013-06-17 08:05

NjNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp w rejonie ulicy Jasna Rola w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Ka
dodano dnia: 2013-06-12 06:12

KaNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w PoznaniuGranice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.