Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 24 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
Konsultacje społeczne - 10.09.2013
dodano dnia: 2013-09-04 17:10

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Michałowo – Kobylepole, część wschodnia” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się we wtorek, 10 września 2013 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 55, ul. Szpaków 1 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Maciej Chorążewicz, tel. 61/845 50 48.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95. 

MPZP Gra
dodano dnia: 2013-09-04 13:09

GraNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniuteren obszaru objętego planem określa rysunek planu

MPZP Mah
dodano dnia: 2013-09-02 09:07

MahNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część A w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Ma1b
dodano dnia: 2013-08-14 08:19

Ma1bNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część D w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Mam
dodano dnia: 2013-07-31 07:37

MamNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" - Rezerwat Meteoryt Morasko w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Qj
dodano dnia: 2013-07-04 08:28

QjNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Mae
dodano dnia: 2013-07-03 09:26

MaeNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Morasko - Radojewo - Umultowo" - Umultowo Wschód część B w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone zostały na załączniku graficznym

MPZP Bab
dodano dnia: 2013-07-01 13:16

BabNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "obszaru Główna" w Poznaniu część BTeren obszaru objętego planem określa rysunek planu.

obwieszczenie o uchwaleniu mpzp w Poznaniu
dodano dnia: 2013-07-01 09:02

 

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r.

MPU-OR/506-280/13
9152/13

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwał:

Nr XXXV/510/VI/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" - Umultowo Wschód cz. A w Poznaniu, opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 3756 z dnia 5 września 2012 r.,

Nr XXXVI/544/VI/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Rynek - Szkolna" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 4181 z dnia 5 października 2012 r.,

Nr XXXIX/578/VI/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon
ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka"
w Poznaniu, opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 6199 z dnia 17 grudnia 2012 r.,

Nr XL/595/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część katedralna, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 6430 z dnia 24 grudnia 2012 r.,

Nr XL/594/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko - Radojewo - Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu, opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 433 z dnia 14 stycznia 2013 r.,

Nr XLI/611/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Plac Wielkopolski" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2012, poz. 6423 z dnia
24 grudnia 2012 r.,

Nr XLII/630/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, Żydowskiej i Kramarskiej w Poznaniu,

opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 1052
z dnia 30 stycznia 2013 r.,

Nr XLII/631/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Dominikańska - Szewska" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 1299 z dnia 6 lutego 2013 r.,

Nr XLII/632/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki - część B"
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 1572 z dnia 15 lutego 2013 r.,

Nr XLV/692/VI/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Macieja Rataja
i Związku Walki Zbrojnej
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 2013 z dnia 6 marca 2013 r.,

Nr XLVI/698/VI/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 3198
z dnia 23 kwietnia 2013 r.,

Nr XLVII/711/VI/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Głuszynki - część C"
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 3221 z dnia 24 kwietnia 2013 r.,

Nr XLIX//742/VI/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa
w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013, poz. 3600 z dnia 20 maja 2013 r.

 

Z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa
w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 8.00 do 15.00.

 

     

     

 

 

 

 

Prezentacja na temat projektu studium
dodano dnia: 2013-06-26 13:57

Prezentacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - projekt. Kierunki zagospodarowania przestrzennego" jest dostępna na stronie mpu - link do prezentacji:

www.mpu.pl/repozytorium/294_studiumIIkonsultacje27062013.pdf

Nieniejsza prezentacja zostanie szczególowo omówiona na spotkaniu z mieszkańcami w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium. Spotkanie to odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 roku, o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, sala sesyjne nr 2).