Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 19 października 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
obwieszczenie o uchwaleniu mpzp w Poznaniu
dodano dnia: 2014-09-01 07:32

MPU-OR/506-343/14

4739/14

 

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu

 

Poznań, dnia 1 września 2014 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwał:

Nr L/762/VI/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko- Radojewo- Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4425 z dnia 11 lipca 2013 r.,

Nr L/763/VI/2013 z dnia 21 maja 2013  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Archiwum Państwowe" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4426 z dnia 11 lipca 2013 r.,

Nr LI/784/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „MARCELIN" część A w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4846 z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Nr LI/785/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna" część B w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5059 z dnia 3 września 2013 r.

Nr LIV/803/VI/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN" część B w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4932 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Nr LV/833/VI/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „GRUNWALD" część A w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5417 z dnia
2 października 2013 r.

Nr LVI/863/VI/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „GRUNWALD" część B w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5903 z dnia 31 października 2013 r.

Nr LVI/862/VI/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „U zbiegu placu Wiosny Ludów i ulicy Podgórnej" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5902 z dnia 31 października 2013 r.

Nr LVIII/897/VI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko- Radojewo- Umultowo" Rezerwat Meteoryt Morasko w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 7331 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Nr LVIII/898/VI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spławie- rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 7213 z dnia 13 grudnia 2013 r.

Nr LIX/909/VI/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko- Radojewo- Umultowo" Radojewo Zachód część D w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 7334 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Nr LXIII/983/VI/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 2130 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Nr LXVI/1002/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Babimojskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 2466 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Nr LXV/1027/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 3098 z dnia 13 maja 2014 r.

Nr LXV/1026/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 3097 z dnia 13 maja 2014 r.

Z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 8.00 do 15.00.

MPZP Ls
dodano dnia: 2014-07-23 07:09

LsNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Sjj
dodano dnia: 2014-07-15 08:09

SjjNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Aw
dodano dnia: 2014-07-09 13:07

AwNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

MPZP Sjs
dodano dnia: 2014-07-03 07:42

SjsNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Na
dodano dnia: 2014-06-30 08:54

NaNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Grc
dodano dnia: 2014-06-26 07:54

GrcNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla obszaru GRUNWALD część C w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Wja
dodano dnia: 2014-06-25 09:00

WjaNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
MPzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część AGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Bł
dodano dnia: 2014-06-25 08:06

Nazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Konsultacje społeczne - 26.06.2014
dodano dnia: 2014-06-23 16:10

II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Bursztynowej i Łagodnej” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 26 czerwca 2014 r. o godzinie 17.00  w Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Katarzyna Derda, tel. 61/8455 048.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.