Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Poniedziałek, 30 listopada 2020 rok HomeMapa stronyKontakt
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Odwiedź nas na Facebooku!
Odwiedź nas na Facebooku!
Aktualności
Konsultacje społeczne - 13 sierpnia 2020r.
dodano dnia: 2020-07-30 18:11
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

"Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu
materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu 
 
Dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu
materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu 
 
W rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu
materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu 
 
"W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu
materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu 

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnych spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu.  Konsultacje obejmują publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projektach. Opinie do poniższych projektów zbierane są od 13 sierpnia do 3 września 2020r. Na stronie internetowej Miasta Poznania znajdziecie Państwo materiały informacyjne dotyczące wszystkich trzech projektów. Materiały informacyjne opublikowane są także w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


Kontakt – kwestie organizacyjne:
Monika Borowicka-Prewicz – tel. 61 878 15 03
Dawid Bonifacy – tel. 61 878 15 34

Kontakt – kwestie merytoryczne:
Projekt mpzp „Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej” w Poznaniu
Łukasz Brodnicki: lbrodnicki@poznan.mpu.pl; Ewa Kwiecień: ekwiecien@poznan.mpu.pl

Projekt mpzp dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu
Magdalena Prokocka: mprokocka@poznan.mpu.pl

Projekt mpzp w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu
Katarzyna Janicka: kjanicka@poznan.mpu.pl;

Projekt mpzp "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej" w Poznaniu
Paulina Pudelska: ppudelska@poznan.mpu.pl; Agnieszka Krupka: akrupka@poznan.mpu.pl

Granice projektu mpzp 'Klin zieleni w rejonie ulic Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej

Granice projektu mpzp w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek

Granice projektu mpzp w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów

Granice projektu mpzp 'W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej'
Konsultacje społeczne - 10 sierpnia 2020r.
dodano dnia: 2020-07-30 16:03

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

"W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu,

materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu

"W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu,

materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu

Dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu


materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są rownież w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbaniastycznej w Poznaniu 


Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnych spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu.  Konsultacje obejmują publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projektach. Opinie do poniższych projektów zbierane są od 10 do 31 sierpnia 2020r. Na stronie internetowej Miasta Poznania znajdziecie Państwo materiały informacyjne dotyczące wszystkich trzech projektów. Materiały informacyjne opublikowane są także w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Kontakt – kwestie organizacyjne:

Monika Borowicka-Prewicz – tel. 61 878 15 03
Dawid Bonifacy – tel. 61 878 15 34

Kontakt – kwestie merytoryczne:

Projekt mpzp „W rejonie ulic J.H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej” w Poznaniu
Paulina Pudelska: ppudelska@poznan.mpu.pl; Olga Krapińska: okarpinska@poznan.mpu.pl

Projekt mpzp „W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej” w Poznaniu
Paulina Pudelska: ppudleska@poznan.mpu.pl; Olga Karpińska: okarpinska@poznan.mpu.pl

Projekt mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia w Poznaniu
Dagmara Deja: ddeja@poznan.mpu.pl; Katarzyna Stawiarska: kstawiarska@poznan.mpu.pl


Granice projektu mpzp 'W rejonie ulic Dąbrowskiego, Szamarzewskiego i Polnej'

Granice projektu mpzp 'W rejonie ulic Dmowskiego i Góreckiej'

granice projektu mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-07-30 08:24

GhNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

WAŻNA INFORMACJA!
dodano dnia: 2020-07-29 08:14
Szanowni Państwo,

W dniu 24 czerwca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwana Tarczą 4. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w zasadach procedowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych zmian ustawodawca między innymi dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych w trybie zdalnym. W związku z powyższymi zmianami w przepisach, od początku sierpnia br. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów mpzp do publicznego wglądu. W związku z powyższą sytuacją zmieniają się także zasady prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych.

Pierwszy etap konsultacji społecznych:
Pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały o przystąpieniu do prac nad projektem mpzp. Etap pierwszy, co do zasady, obejmować będzie publikację materiałów informacyjnych oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu planu miejscowego. Materiały każdorazowo będą publikowane na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl).

Drugi etap konsultacji społecznych:
Drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych organizowany jest w momencie, gdy gotowa jest koncepcja projektu (powstała między innymi na podstawie wniosków zebranych na pierwszym etapie), a przed skierowaniem projektu do tzw. opiniowania i uzgadniania. Konsultacje społeczne na drugim etapie będą obejmowały publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Na tym etapie, jeśli będzie taka potrzeba, przewidujemy także organizację spotkań informacyjnych w trybie zdalnym (platforma ZOOM). Niezbędne dane do udziału w spotkaniu zdalnym będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/). W spotkaniu zdalnym będzie można wziąć udział korzystając z opublikowanego linku internetowego dyskusji lub przez zalogowanie się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła dyskusji również wcześniej opublikowanych.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna:
Zmiany w przepisach dotyczących sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużym stopniu dotyczą zasad organizacji wyłożeń projektów oraz dyskusji publicznych. Podobnie jak na drugim etapie konsultacji społecznych, dyskusje publiczne dotyczące projektów mpzp będą organizowane w trybie zdalnym (również na platformie ZOOM). Informacje niezbędne do udziału w dyskusji będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.pl) w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/).

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez moderatora, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu w dyskusji.

UWAGA! Dyskusje publiczne organizowane zdalnie będą nagrywane, co ma zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, zapewnienia rzetelności sporządzania protokołu z dyskusji oraz zapewnienie sprawnego i niczym nie zakłóconego przebiegu dyskusji. Informujemy, że mają Państwo prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy o wyłączeniu kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie trwającym w czasie dyskusji zdalnej na platformie ZOOM. Nagrania z dyskusji nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z dyskusji.

W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzone w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dni robocze (w godzinach od 9 do 13). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów mpzp składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Dane kontaktowe Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
ul. Za Bramką 1
61-842 Poznań
e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
www.mpu.pl
elektroniczna skrzynka podawcza: MPU_Poznan/SkrytkaESP
Punkt informacyjny: 61 63-96-460
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część B w Poznaniu
dodano dnia: 2020-07-29 08:10

MaiNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część B w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A
dodano dnia: 2020-07-28 08:06

SwaaNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna AGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp "Sołacz - część C" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-07-27 08:32

SdcNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Sołacz - część C" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Uchwalenie mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-07-22 18:40

C1lNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w PoznaniuGranice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

Uchwalenie mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" w Poznaniu
dodano dnia: 2020-07-22 18:38

PcbNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Konsultacje społeczne - 14 lipca 2020r.
dodano dnia: 2020-07-07 13:08
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" w Poznaniu.


Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnych spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawianych projektów planów. Poniżej znajdą Państwo prezntację dotyczącą projektu planu miejsocwego.

Konsultacje społeczne "W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej" potrwają Konsultacje społeczne potrwają od 14 lipca do 4 sierpnia 2020r.
 
UWAGA! Wnioski do projektu można składać w terminie do 28 lipca 2020r.
 
Prezentację dotyczącą projektu planu miejscowego znajdą Państwo w przeglądarce planów na naszej stronie.

Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały również opublikowane na stronie Miasta Poznania.

Kontakt:
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Aneta Czerwińska - aczerwinska@poznan.mpu.pl.