Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 17 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
Konsultacje społeczne - 16.01.2014
dodano dnia: 2014-01-13 09:21

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”W rejonie ulic Głównej i Zawady” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 16 stycznia 2014 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 45, ul. Harcerska 3 w Poznaniu. 

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Marcin Piernikowski, tel. 61/845 50 47.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95. 


Konsultacje społeczne - 13.01.2014
dodano dnia: 2014-01-07 14:33

II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ”Rejon ulic Termalnej i Trockiej” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 13 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 w sali nr 323 (I piętro) Term Maltańskich, ul. Termalna 1 w Poznaniu. 

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar, tel. 61 8455 062.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95. 


MPZP Ogc
dodano dnia: 2014-01-02 08:24

OgcNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Vc
dodano dnia: 2013-12-31 09:20

VcNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w PoznaniuGranice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Mae
dodano dnia: 2013-12-24 07:13

MaeNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" - Umultowo Wschód część B w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Ys
dodano dnia: 2013-12-23 14:09

YsNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania obszar miasta Poznania w jego granicach administracyjnych

Najserdeczniejsze Życzenia!
dodano dnia: 2013-12-23 14:06

 

Wszystkim naszym klientom i pracownikom życzymy spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennych trosk oraz wielu szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku!

 

Podziękowania dla Uczestników Konferencji
dodano dnia: 2013-12-23 12:25

Podziękowania dla Uczestników Konferencji,

W imieniu Organizatorów pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Gościom za udział w ogólnopolskiej Konferencji "Skutki finansowe planowania przestrzennego - konsekwencje dla rozwoju". Wydarzenie to zgromadziło blisko 400 Uczestników, w tym wielu znakomitych gości, samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej, znawców prawa oraz urbanistów i architektów. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną nie tylko jej Uczestników. 

Dziękujemy za liczne przybycie, ciekawe prezentacje oraz dyskusje. Pozostaje nam mieć nadzieję, iż spotkanie to będzie inspiracją dla publicznej dyskusji nad zmianami w obowiązującym systemie prawnym w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

 
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Organizatorów i Uczestników konferencji
dodano dnia: 2013-12-23 12:11

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Organizatorów i Uczestników konferencji "Skutki finansowe planowania przestrzennego - konsekwencje dla rozwoju" - 5 grudnia 2013 roku
Konferencja 'Skutki finansowe planowania przestrzennego' - konsekwencje dla rozwoju - 5 grudnia 2013r.
dodano dnia: 2013-12-02 16:03

KONFERENCJA

Skutki finansowe planowania przestrzennego - konsekwencje dla rozwoju

5 grudnia 2013r.

Miasto Poznań, jak wiele innych miast w Polsce, stoi dziś przed poważnym dylematem – sporządzać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i narażać się na skutki finansowe ich uchwalania, czy też chronić budżet gminy przed tymi kosztami i jednocześnie rezygnować z kontroli nad rozwojem miasta i zgadzać się na chaos w przestrzeni. Koszty te związane są z obowiązkiem wykupu terenu pod drogi publiczne projektowane w planie miejscowym, jak również odszkodowaniami jeżeli wskutek uchwalenia planu korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. 

Problem jest na tyle poważny, iż wymaga szerokiej debaty publicznej nad potrzebą zmian legislacyjnych dotyczących polityki przestrzennej. Miasto Poznań wraz ze Związkiem Miast Polskich i poznańskim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich postanowiło podjąć się zadania inicjatora takiej debaty, której istotnym punktem będzie konferencja pt. „Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju”. Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2013r. w Sali Wielkiej Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk zawodowych i politycznych mających wpływ na kształt obecnego stanu faktycznego i prawnego.

W dniu konferencji odbędzie się także konferencja prasowa Prezydenta Ryszarda Grobelnego, dotycząca problematyki skutków finansowych planowania przestrzennego. Konferencja prasowa odbędzie się 5 grudnia o godz. 11:45 w Holu Balkonowym CK „Zamek”.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

                                             10:00          otwarcie konferencji 

                                  10:30 - 12:00          Ład przestrzenny a budżet gminy – studium przypadków

                                                               Pan Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania

                                                               Pan Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice 

                                                               Pan Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                                                               Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

                                 12:00 - 12:20           przerwa kawowa

                                 12:20 - 15:00          Uwarunkowania prawne

                                                              „Rola prawa miejscowego w planowaniu przestrzennym” 

                                                              – Pan Jerzy Stępień

                                                              „Instrumenty prawne racjonalnej gospodarki przestrzenią w gminie” 

                                                              – Pan prof. Zygmunt Niewiadomski

                                                              „Wywłaszczenie planistyczne i szkoda planistyczna” 

                                                              – Pan dr Mirosław Gdesz

                                                             „Zagospodarowanie przestrzeni jako proces stosowania prawa” 

                                                             – Pan dr Igor Zachariasz

                                                            Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

                                 15:00 - 15:45        lunch

                                 15:45 - 17:30       Szacowanie kosztów rozwoju przestrzennego

                                                           „Czynniki kształtujące wartości  nieruchomości w kontekście dokumentów

                                                           planistycznych” – Pani dr Barbara Hermann

                                                           „Prognoza skutków finansowych, operat szacunkowy, opinia biegłego” 

                                                           – Pani Elżbieta Jakóbiec

                                                           „Problemy praktyczne związane z wyceną nieruchomości” 

                                                           – Pan Wojciech Nurek i Pan Tomasz Kotrasiński

                                                           „Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości” 

                                                           – Pan Janusz Walczak

                                                           Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów

                                 17:30                  zakończenie konferencji

 

Biuro Konferencji: 

Miejska Pracownia Urbanistyczna

ul. Bolesława Prusa 3

61-819 Poznań

tel. +48 61 845 50 33, fax +48 61 845 50 10

konferencja@poznan.mpu.pl