Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Sobota, 17 sierpnia 2019 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Aktualności
MPZP C1a
dodano dnia: 2014-10-01 08:17

C1aNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego miasta Poznania
dodano dnia: 2014-09-30 17:34

Uchwała NR LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznaniaz dnia 23 września 2014r.w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

 

W dniu 23 września 2014 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Studium wraz z załącznikami graficznymi dostępne jest na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (zakładka ‘Studium’ ).

MPZP Rm
dodano dnia: 2014-09-22 09:11

RmNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie ul. Milczańskiej" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Seb
dodano dnia: 2014-09-16 08:08

SebNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Jeżyce - Północ" część B w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Konsultacje społeczne - 11.09.2014
dodano dnia: 2014-09-04 12:29

Odwołanie konsultacji społecznych dot. projektu mpzp "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu

Miejska Pracowania Urbanistyczna w związku z długą nieobecnością projektanta prowadzącego zmuszona jest odwołać spotkanie z mieszkańcami w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Jana Pawła II" w Poznaniu, planowane na 11 września. Spotkanie to odbędzie się w innym terminie.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

 

MPZP C1n
dodano dnia: 2014-09-04 07:59

C1nNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Konsultacje społeczne - 18.09.2014
dodano dnia: 2014-09-02 10:39

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”W REJONIE ULICY MILCZAŃSKIEJ” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 18 września 2014 r. o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 19, os. Oświecenia nr 1 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane decyzje.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Piotr Sobczak, tel. 61/845 50 42.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.


obwieszczenie o uchwaleniu mpzp w Poznaniu
dodano dnia: 2014-09-01 07:32

MPU-OR/506-343/14

4739/14

 

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu

 

Poznań, dnia 1 września 2014 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwał:

Nr L/762/VI/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko- Radojewo- Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4425 z dnia 11 lipca 2013 r.,

Nr L/763/VI/2013 z dnia 21 maja 2013  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Archiwum Państwowe" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4426 z dnia 11 lipca 2013 r.,

Nr LI/784/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „MARCELIN" część A w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4846 z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Nr LI/785/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna" część B w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5059 z dnia 3 września 2013 r.

Nr LIV/803/VI/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN" część B w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 4932 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Nr LV/833/VI/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „GRUNWALD" część A w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5417 z dnia
2 października 2013 r.

Nr LVI/863/VI/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „GRUNWALD" część B w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5903 z dnia 31 października 2013 r.

Nr LVI/862/VI/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „U zbiegu placu Wiosny Ludów i ulicy Podgórnej" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 5902 z dnia 31 października 2013 r.

Nr LVIII/897/VI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko- Radojewo- Umultowo" Rezerwat Meteoryt Morasko w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 7331 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Nr LVIII/898/VI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spławie- rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 7213 z dnia 13 grudnia 2013 r.

Nr LIX/909/VI/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morasko- Radojewo- Umultowo" Radojewo Zachód część D w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2013 poz. 7334 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Nr LXIII/983/VI/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 2130 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Nr LXVI/1002/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Babimojskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 2466 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Nr LXV/1027/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 3098 z dnia 13 maja 2014 r.

Nr LXV/1026/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu, opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Rocznik 2014 poz. 3097 z dnia 13 maja 2014 r.

Z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 8.00 do 15.00.

MPZP Ls
dodano dnia: 2014-07-23 07:09

LsNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

MPZP Sjj
dodano dnia: 2014-07-15 08:09

SjjNazwa mpzpGranice terenu obejętego mpzp
Mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w PoznaniuGranice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.